SYNCHLAB

SynchLab har funnits med Synch från start eftersom teknologi ligger närmast hjärtat i Synchs affärsverksamhet. Inom SynchLAB samlar vi våra innovationsresurser och det är här byrån utvecklar och testar nya verktyg, tjänster, affärsmodeller och idéer.

Synch eftersträvar förenkling genom att öka tillgängligheten och göra hanteringen av juridiska tjänster så effektiv, pragmatisk och transparent som möjligt. För oss på Synch är det viktigt att skapa värde.

Projekten inom SynchLab innefattar både interna forsknings- och utvecklingsprojekt men även i samarbete med externa parter.

Synch har ett dedikerat team som ständigt arbetar med innovation men uppmuntrar samtidig all sin personal till att aktivt delta i innovationsprocessen, testandet och utvecklingen. Vi tror på nyfikenhet och viljan att tillvarata de möjligheter som teknikutvecklingen medför vilket också är typiska egenskaper hos våra anställda.

PROJEKT

AI

Vi tänker att artificiell intelligens kan användas för att ytterligare öka effektiviteten och tillhandahålla ett perspektiv utöver den mänskliga juridiska rådgivningen. Synch har redan egenutvecklade AI verktyg för att effektivisera juridiken. Nedan finner du några av dessa.

  DPA AI   Privacy Policy Check   Legal AI Blog
Ett AI-verktyg utvecklat för bolag som granskar Data Processing Agreements. En målsättning med verktyget är att Legal-avdelningar ska spara in 75 % av den tid som de idag lägger på att manuellt granska DPA:er. Ett gratisverktyg baserat på AI som redan idag har använts i 60 länder och på alla världens kontinenter. Verktyget utvärderar om en Privacy Policy uppfyller kraven i GDPR.
Nästa steg är att göra ett mer avancerat verktyg.
På vår AI-blog håller vi dig uppdaterad med de senaste trenderna och utveckling inom AI. Mycket intressant läsning för den som är intresserad av AI i samband med juridiken.

Detta är bara början på en spännande resa!

WESYNCH

Den första innovationen som kommit ur Synchlab är WeSynch med sitt utbud av digitala tjänster. WeSynch lanserades tidigt 2015 och utvecklas ständigt. I WeSynch-portalen hittar du tjänster som styrelseportal, avtalshantering, mallar och informationsdokument, effektivt due diligence verktyg för att förbereda inför investering, kapitalanskaffning eller försäljning. Läs mer om våra digitala tjänster här.

Vi arbetar kontinuerligt med att produktifiera och ta fram standardiserade lösningar som våra klienter kan dra nytta av. I WeSynch-portalen arbetar vi även med specifika efterfrågade behov såsom avtalsautomatisering, eller sökbar överblick av din legala exponering.

Har du en idé om hur du vill förenkla ett flöde i ditt företag, tveka inte att kontakta oss vi kanske redan har utvecklat lösningen.

BLOCKCHAIN

Vi har skapat WeSynch Create i ett samarbete med iDefendo. Här tillhandahåller vi, genom vår digitala plattform WeSynch, en tjänst för dig som vill skydda ditt skapande i form av Source code, musik, bild eller text. Med hjälp av en ”evidence binder” kan du följa alla ändringar som görs i ditt dokument.

DOCUSIGN OCH BANKID

Vi arbetar ständigt med att förenkla processer. Att DocuSign är integrerat i våra WeSynch-produkter är därför en självklarhet för oss. Vi var med som ett av testteamen inför DocuSigns lansering av BankId:s integrering i tjänsten. Det var en mycket värdefull integrering som gynnar oss, när det kommer till hållbarhet och långsiktighet.

I ”PIPEN”

SYNCH WHISTLE

Snart har vi färdigställt vår nya produkt Synch Whistle. Ett verktyg som vi kommer att erbjuda våra klienter så snart lagen träder i kraft. Detta verktyg ska även användas internt hos oss på Synch.

SYNCH DPO

Synch DPO är en produkt som vi arbetar med som ska hjälpa dataskyddsombud att hantera frågor kring GDPR.

PRIVACY POLICY CHECK – PREMIUM

PPC-Premium är steg två i vår redan utvecklade gratisversion. Detta arbete är pågående och snart får vi se resultatet.

NETWORKING

SYNCH SANDBOX

Vi vill stödja tidiga LegalTech bolag och lanserade därför Synch Sandbox. Genom programmet erbjuder vi de deltagande teamen support med allt från produkttester och utvärdering till mentorskap och access till investerare.

SYNCH HOSTING GLOBAL LEGAL HACKATHON

Vi är stolta arrangörer av Global Legal Hackathon i Stockholm som brukar gå av stapeln årligen i februari. Global Legal Hackathon vänder sig mot advokatbyråer, LegalTech-företag, Juristutbildningar och offentlig förvaltning för att sammanföra innovatörer inom det juridiska området. Målsättningen är att skapa snabb utveckling av lösningar.

INTERNA PROJEKT

SYNCH COMPETENCE

Vårt egenutvecklade interna verktyg för att snabbt se vem som har bäst kompetens för ditt uppdrag. Detta verktyg ligger även till grund för våra individuella utvecklingsmål. Mycket uppskattat av HR, team leaders såväl som anställda hos oss.

INNOVATION METRO

Vi arbetar med en slimmad innovationsprocess som i stora drag ser ut ungefär som enligt bilden nedan. På det sättet har vi en tydlig process som alla kan ta del av i olika skeden.

LEGAL DESIGN

Legal Design är ett relativt nytt koncept som Synch har ett stort intresse för. Med Legal Design designar man juridiken så att den blir mer tillgänglig för icke-jurister. Har du en idé som du inte kommer vidare med är du varmt välkommen att kontakta oss.