Synch – Intergiro

Synch har levererat en avtalshanteringslösning via sin digitala plattform WeSynch till Intergiro Intl AB (publ). Intergiro är ett FinTech-bolag som tar ett nytt helhetsgrepp vad gäller banktjänster till företag och erbjuder ett friktionsfritt, digitalt alternativ till bankkonton. Banktjänsterna är byggda för de årligen 2,5 miljoner nyskapade företag i Europa som behöver finansiella verktyg för att växa och anpassa sig i en digital tid. Intergiro verkar i hela Europa med ett mångfaldigt team om 90 personer.

“Vi kom till Synch med ett problem – med vår tillväxt blev det svårare att följa och hantera våra avtal med alla partners på ett digitalt säkert sätt. Vi är väldigt imponerade över lösningen Synch erbjuder. Vårt syfte att hjälpa bolag att bygga, växa och anpassa sig till marknaden är beroende av att vi samarbetar med ledande digitala verktyg. Det är tydligt att Synch delar vår syn på framtiden.”, säger Nick Root, VD på Intergiro.

“Vi tror att digitalisering kommer spela en viktig roll inom juridiken framöver. Det här är ett exempel som visar hur Synch har möjlighet att erbjuda flexibla och effektiva tjänster till våra kunder”, säger Magnus Sundqvist, ansvarig för Digital Services på Synch.

WeSynch erbjuder ett anta kvalitativa och lättillgängliga digitala tjänster, paketerade för att ge full transparens i både tjänsteinnehåll och prissättning. I leveransen för Intergiro Intl AB (publ), har Synch använt modulen WeSynch Corporate vilket fungerar som ett virtuellt styrelserum och lösning för hantering av bolagsdokumentation med möjlighet att supportera kring avtalshantering och e-signering.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Sundqvistmagnus.sundqvist@synchlaw.se, +46 761 761 957 eller
Francis Mercer, francis@intergiro.com, +44 7925 355 163

Nyheter
Pressmeddelanden

SYNCH HAR AGERAT LEGAL RÅDGIVARE TILL KEBNI AB (PUBL) I SAMBAND MED BOLAGETS BYTE AV NAMN OCH VARUMÄRKE FRÅN ASTG

15/09/2020

Synch har agerat legal rådgivare till KebNi AB (publ) i samband med bolagets byte av namn och varumärke från ASTG (Advanced Stabilized Technologies Group) till KebNi. Arbetet har inkluderat framtagande av varumärkesstrategi samt ändring av bolagsnamn. Synch har därutöver haft ett nära samarbete med namnbyrån Eqvarium AB. KebNi AB är verksamt inom satellitkommunikation och precisionströmsensorer och investerar i och […]

Pressmeddelanden

Synch har agerat legal rådgivare till Open Payments Europe AB i samband med bolagets nyligen genomförda finansiering

04/09/2020

Synch har agerat legal rådgivare till Open Payments Europe AB i samband med bolagets nyligen genomförda finansiering, med Industrifonden som huvudinvesterare, om 30 miljoner kronor. Även befintliga investerare, bland annat Brightly Ventures, Luminar Ventures och en rad ängelinvesterare, har deltagit i investeringen. Open Payments, som är ett fintech-bolag licensierade av Finansinspektionen, har byggt en öppen […]

Okategoriserad Pressmeddelanden

Synch assisterar KebNi vid listbyte till Nasdaq First North Growth Market

02/09/2020

Synch Advokat AB har biträtt KebNi AB (publ) (”KebNi” eller ”Bolaget”) vid dess listbyte från NGM  till First North. KebNi har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market med första dag för handel den 25 augusti 2020. KebNis aktie har innan listbytet handlats på NGM. KebNi AB är verksamt inom […]

Okategoriserad Pressmeddelanden

Synch är ny juridisk partner till Breed Ventures

27/08/2020

Vi har glädjen att meddela att Synch är ny juridisk partner till Breed Ventures, i dess strävan att alstra morgondagens entreprenörer och ledare. Breed Ventures grundades för att hjälpa ledande befattningshavare och startup-grundare med de utmaningar som de möter vid utvecklingen av nya verksamheter och främjandet av innovation. Breed Ventures är en supportorganisation som hjälper […]

News

SCHREMS II – AT A GLANCE

17/08/2020

Introduction and summary As you may have already seen, everybody seems to be talking about the “Schrems II” judgement – but what does the decision mean and what is the discussion about? In short, the judgement has the following effects for organisations transferring personal data to countries outside of the EU/EEA: · The EU – […]

Okategoriserad Pressmeddelanden

Synch har assisterat Cortus Energy AB

26/06/2020

Synch har assisterat Cortus Energy AB (publ), noterat på First North Growth Market, vid genomförandet av en företrädesemission av konvertibler om ca 69,3 MSEK  till existerande aktieägare i bolaget. Emissionen har föranlett upprättandet och ingivande av ett prospekt hos Finansinspektionen och teckningstiden för deltagande i emissionen löper till och med den 22 juni 2020. Mangold […]