Synch har assisterat Eniro AB (publ) i bolagets nyligen genomförda kvittningsemission av preferensaktier Serie A

Synch har assisterat Eniro AB (publ) i bolagets nyligen genomförda kvittningsemission av preferensaktier Serie A. I emissionen, som riktade sig till fordringsägare i bolagets ackord, erlades betalning genom kvittning om sammanlagt nästan 550 MSEK.

Synch har, i samarbete med advokatfirman Westermark Anjou, assisterat Eniro AB (publ) noterat på Nasdaq Stockholm, vid genomförandet av nyemission av preferensaktier av serie A som en del i fullföljandet av det offentliga ackordet för bolaget som vann laga kraft den 18 augusti 2020. Efter att teckningstiden löpte ut den 30 september 2020 hade aktier tecknats till ett sammanlagt belopp om ca 550 MSEK. Av tecknade aktier hade över 99 procent tecknats av bolagets obligationsinnehavare, vilket medförde att bolagets obligationslån löstes in i dess helhet. Första dag för handel i de nya preferensaktierna var den 28 oktober 2020.

Synch och Westermark Anjous arbete har innefattat allt från rådgivning i emissions- och noteringsfrågor till upprättande och ingivande av prospekt.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 900 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Synch är en internationell advokatbyrå med fokus på digitala affärer och teknologi. Synch erbjuder en flexibel leveransmodell där Digital services kompletterar firmans tjänster inom Advisory services, Projects & Transaction Services och Managed services, SynchWherever. Synchs Projects & Transactions grupp är specialiserade inom privat och publik M&A, venture capital investeringar och finansiering samt kapitalanskaffningar såväl för noterade som onoterade företag, särskilt i förhållande till företag inom sektorn Digital Business.

Teamet från Synch bestod av Andreas Börjesson, Johan Tydén, Jennie Gunnarsson, Erik Myrberg, Hampus Stålholm, Mathilda Nordmark, Cecilia Thuresson och Amila Briga.

Westermark Anjou är en advokatbyrå verksam bl.a inom området för ”Publik M&A och aktiemarknad”.

Teamet från Westermark Anjou bestod av Mattias Anjou, Jonathan Clauss, Rasmus Fahlén och Hanna Sillén.

Nyheter
Pressmeddelanden

Synch har agerat legal rådgivare till CovR Security AB

Yesterday

Synch har agerat legal rådgivare till CovR Security AB i samband med bolagets nyligen genomförda finansiering om ca 20 miljoner kronor. Patrik Malmberg, co-founder och CEO. ”Vi har sedan länge anlitat Synch för legal rådgivning avseende kapitalanskaffningar, kommersiella avtal, regulatoriska – och immaterialrättsliga frågor. Synchs kompetens och erfarenhet kombinerat med deras förståelse för de utmaningar […]

Pressmeddelanden

SYNCH IS LAUNCHING SYNCH SANDBOX FOR THE SECOND TIME – A PROGRAM TO SUPPORT EARLY-STAGE LEGAL TECH STARTUPS

20/11/2020

We are happy to announce that Synch is launching Synch Sandbox for the second time to support early-stage LegalTech startups. The program, one of the first of its kind in the Nordics, will offer a full support spectrum for early-stage teams: from product testing and validation to mentorship and access to a pool of investors. […]

Pressmeddelanden

Synch har agerat legal rådgivare till Fameco Group AB

05/11/2020

Synch har agerat legal rådgivare till Fameco Group AB i samband med försäljningen av bolagets tradingverksamhet till tyska köparna Keller & Kalmbach samt bolagets byte av företagsnamn till Presso AB. Bolaget beskriver sig som en One Stop Shop med allt som behövs för en effektiv industriell montering av högkvalitativa produkter, däribland small parts, nya material […]

Pressmeddelanden

Synch har assisterat Eniro AB (publ) i bolagets nyligen genomförda kvittningsemission av preferensaktier Serie A

04/11/2020

Synch har assisterat Eniro AB (publ) i bolagets nyligen genomförda kvittningsemission av preferensaktier Serie A. I emissionen, som riktade sig till fordringsägare i bolagets ackord, erlades betalning genom kvittning om sammanlagt nästan 550 MSEK. Synch har, i samarbete med advokatfirman Westermark Anjou, assisterat Eniro AB (publ) noterat på Nasdaq Stockholm, vid genomförandet av nyemission av preferensaktier […]

Publikationer

Sara Sparring is recognized in the 2020 edition of Expert Guides: Women in Business Law

15/10/2020

Synch’s Sara Sparring is recognized in the 2020 edition of Expert Guides: Women in Business Law as one of the world’s leading female legal practioners advising on business law, within the practice area Trademark.

Pressmeddelanden

SYNCH HAR AGERAT LEGAL RÅDGIVARE TILL KEBNI AB (PUBL) I SAMBAND MED BOLAGETS BYTE AV NAMN OCH VARUMÄRKE FRÅN ASTG

15/09/2020

Synch har agerat legal rådgivare till KebNi AB (publ) i samband med bolagets byte av namn och varumärke från ASTG (Advanced Stabilized Technologies Group) till KebNi. Arbetet har inkluderat framtagande av varumärkesstrategi samt ändring av bolagsnamn. Synch har därutöver haft ett nära samarbete med namnbyrån Eqvarium AB. KebNi AB är verksamt inom satellitkommunikation och precisionströmsensorer och investerar i och […]