CONTRACT

Tjänsten vänder sig främst till Startups och unga företag. Du får tillgång till information i form av checklistor och mallar för att starta upp och organisera din verksamhet. Du blir även inbjuden till vår seminarieserie ”Synch WakeUp” där du får information om aktuella juridiska frågor samt träffa likasinnade. Tjänsten innehåller bland annat sekretess-, anställnings-, konsultavtal och bolagsformalia som styrelseprotokoll, stiftelseurkund och aktiebok samt information om varumärkes- och sekretessstrategier.

Denna dokumentserie är skapad av Synchs jurister och utvecklas kontinuerligt. Idag innehåller dokumentserien över 60 dokument på svenska och engelska.

Vill du veta mer om Contract maila oss på wesynch@synchlaw.se eller ring oss på 08 761 35 35