LAB

Synch har skapat SynchLab eftersom teknologi ligger närmast hjärtat i Synchs affärsverksamhet. Här finns Synchs innovationsresurser samlade och det är här byrån utvecklar och testar nya verktyg, tjänster, affärsmodeller och idéer.

Synch eftersträvar förenkling genom att öka tillgängligheten och göra hanteringen av juridiska tjänster så effektiv, pragmatisk och transparent som möjligt.  För oss på Synch är det viktigt att skapa värde.

Arbetet på SynchLab kan ske som ett rent internt forsknings- och utvecklingsprojekt eller i samarbete med externa parter. Synch uppmuntrar sin personal till att aktivt delta i innovationsprocessen, testandet och utvecklingen. Synch tror på nyfikenhet och viljan att tillvarata de möjligheter som teknikutvecklingen medför.

PÅGÅENDE PROJEKT

SYNCH AI

Tänk om artificiell intelligens kunde användas för att ytterligare öka effektiviteten och tillhandahålla ett perspektiv utöver den mänskliga juridiska rådgivningen? I nuläget bygger  och utvärderar vi flera AI-tjänster med tänkt lansering under våren 2018.

SYNCH SANDBOX

Vi vill stödja tidiga LegalTech bolag och har därför lanserat Synch Sandbox. Genom programmet erbjuder vi de deltagande teamen support med allt från produkttester och utvärdering till mentorskap och access till investerare. Läs mer om Synch Sandbox här:

SYNCH HOSTING GLOBAL LEGAL HACKATHON

Vi är stolta över att vi arrangerade Global Legal Hackathon i Stockholm mellan 23 och 25 februari. Global Legal Hackathon vänder sig mot advokatbyråer, LegalTech-företag, Juristutbildningar och offentlig förvaltning för att sammanföra innovatörer inom det juridiska området. Målsättningen är att skapa snabb utveckling av lösningar

WESYNCH IP

Varumärken och andra immateriella rättigheter är bland de viktigaste tillgångarna i ett företag. Synch skapar en one-stop-shop-tjänst för att skapa och skydda immaterialrätter.

SYNCHLAB ALUMNI

WESYNCH

Den första innovationen som kommit ur Synchlab är WeSynch, med sitt utbud av digitala tjänster. WeSynch lanserades tidigt 2015 med följande digitala tjänster:

  • WeSynch Corporate
  • WeSynch Contract
  • WeSynch Line
  • WeSynch Deal

Utvecklingen av WeSynch fortsätter och det kommer levereras ytterligare tjänster genom denna plattform.

SYNCHSIGN

I samarbete med en ledande leverantör har Synch integrerat av e-signering som en del av vår tjänsteleverans.

PRODUKTER

Vi arbetar kontinuerligt med att produktifiera och ta fram standardiserade lösningar som våra klienter kan dra nytta av:

  • Incitamentsprogram – ett komplett fastprissatt incitamentsprogram för tillväxtföretag, inklusive legala dokument, skatterådgivning och värdering.
  • Early Stage Review – en standardiserad legal due diligence process

WESYNCH LEGAL EXPOSURE

Wesynch Exposure är en sökbar överblick av din legala exponering. Denna syftar till att göra det lättare att hålla koll på dina ärenden genom att meddela dig när varje ärende uppdateras liksom inför relevanta deadlines.

GDPR Compliance check

Vår CDPR Compliance Check är en product som hjälper dig att förstå hur du processar personlig data inom företaget och vi rapporterar de viktigaste compliance-frågorna  ni har i förhållande till GDPR.