Synch knoppar av legal tech-verksamhet genom bildandet av Maigon

Synch har beslutat att knoppa av delar av den teknikutveckling som hittills har bedrivits inom SynchLab. Nybildade Maigon övertar och erbjuder följande tjänster; Maigon DPA, Maigon PPC och Maigon Automation.

Synch har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats och bl.a. nominerats av Financial Times som en av Europas mest innovativa advokatbyråer. Sedan starten 2014 har Synchs innovation drivits genom SynchLab, en av de centrala delarna i Synchs organisation och ambition att främja nytänkande. Som en del av SynchLab erbjöd Synch som första advokatbyrå i Norden möjligheten för unga bolag och entreprenörer inom legal tech att bli del av SynchSandbox, ett första steg i en inkubatorverksamhet.

Inom ramen för SynchLab har såväl tekniska lösningar som arbetsmetodik utvecklats av Synch. Inledningsvis skedde utvecklingen framförallt inom ramen för WeSynch, olika plattformsbaserade tjänster för t.ex. kunskapsdelning, automatisering och kontraktshantering. För ca. tre år sedan anställde Synch sina första utvecklare och inledde arbetet att utveckla egna AI-tjänster inriktade mot den legala marknaden. Den första egenutvecklade AI-tjänsten var PrivacyPolicyCheck.ai, en tjänst som granskar privacy policies med hjälp av AI. Tjänsten, som är kostnadsfri, har hittills använts mer än 3700 gånger i över 70 länder och i samtliga världsdelar. Framgångarna med det första AI- projektet stärkte Synch i övertygelsen att AI-tekniken har en given plats i juristers framtida arbete. I det påföljande projektet, som delvis finansierades av Vinnova, utvecklades en ny AI-tjänst som granskar- och rapporterar avvikelser från relevant lagstiftning för s.k. Personuppgiftsbiträdesavtal. Utvecklingen tog ett drygt år och blev klar under slutet av år 2019. Inom ramen för projektet skedde löpande avstämningar med en tänkt kundgrupp, ett antal större företag från olika branscher, för att så långt möjligt företagsanpassa tjänsten såvitt gäller användande och kvalité.

Parallellt med AI-utvecklingen har Synch förvärvat och internt vidareutvecklat ett automatiseringsverktyg för framtagande och utlicensiering av avtalsdokument utifrån kundens olika val.

Nu övergår AI-och automatiseringstjänsterna till Maigon. Till VD för Maigon har utsetts Magnus Sundqvist att leda verksamheten tillsammans med Maigons CTO Sergii Shcherbak.

Synchs VD Jim Runsten kommenterar affären: ”Synch önskar Maigon lycka till med att erövra världen och ser fram emot att fortsätta sin innovation inom ramen för SynchLab och därmed ta fram nya bärkraftiga koncept och idéer.”

 

Nyheter
Pressmeddelanden

Synch har assisterat Cortus Energy AB

26/06/2020

Synch har assisterat Cortus Energy AB (publ), noterat på First North Growth Market, vid genomförandet av en företrädesemission av konvertibler om ca 69,3 MSEK  till existerande aktieägare i bolaget. Emissionen har föranlett upprättandet och ingivande av ett prospekt hos Finansinspektionen och teckningstiden för deltagande i emissionen löper till och med den 22 juni 2020. Mangold […]

Nyheter

We are very proud to announce that Sara and Mathilda have been ranked as leading individuals in I AM PATENT 1000 2020

12/06/2020

Synch has also been ranked as one of Sweden’s top firms within patent transactions; ”Innovative companies across the Nordics flock to Synch for their contentious needs. It operates a cutting-edge patent service which utilises digital technology to make for a more dynamic and accessible process. A tenacious enforcer of rights, Mathilda Nordmark has chalked up […]

Pressmeddelanden

Stort grattis till Åkestam Holst och Norrlands Guld/Spendrups som vann fyra silverägg för kampanjen ”Ölavtalet” vid årets Guldäggsgala

03/06/2020

På uppdrag av Åkestam Holst tog Synch fram själva avtalet i den framgångsrika kampanjen ”Ölavtalet”, där det halvhjärtade ”vi borde ta en öl någon gång” omsattes till ett juridiskt bindande åtagande. Bella Lagerquist, produktionsledare på Åkestam Holst kommenterar: kontrasten mellan lättfullheten i att ses för att ta ett glas och ett faktiskt juridiskt bindande avtal […]

Pressmeddelanden

Goodbye Kansas biträddes av Synch

28/05/2020

Goodbye Kansas AB (publ.) och Bublar Group AB (publ.). har kommit överens om ett samgående som strukturerats genom att Bublar lämnat ett erbjudande till aktieägare och långivare i Goodbye Kansas. Genom affären tillskapas möjligheten att skapa en världsledande aktör inom XR-teknologi och visualisering. Synch biträdde Goodbye Kansas I samgåendet med Bublar Group. Peter Levin, ordförande […]

Okategoriserad Pressmeddelanden

Synch har agerat legal rådgivare till Advanced Stabilized Technologies Group AB

14/05/2020

Synch har agerat legal rådgivare till Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”) vid förvärvet av samtliga aktier i Satmission AB från Allgon AB (publ). Satmission utvecklar, producerar och säljer satellitbaserade marklösningar för broadcast och den militära marknaden. Huvudprodukten och tekniken fokuserar på en så kallad Drive-Away-lösning, som kan monteras på toppen av en bil […]

Pressmeddelanden

Synch knoppar av legal tech-verksamhet genom bildandet av Maigon

05/05/2020

Synch har beslutat att knoppa av delar av den teknikutveckling som hittills har bedrivits inom SynchLab. Nybildade Maigon övertar och erbjuder följande tjänster; Maigon DPA, Maigon PPC och Maigon Automation. Synch har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats och bl.a. nominerats av Financial Times som en av Europas mest innovativa advokatbyråer. Sedan starten 2014 har Synchs […]