Synch knoppar av legal tech-verksamhet genom bildandet av Maigon

Synch har beslutat att knoppa av delar av den teknikutveckling som hittills har bedrivits inom SynchLab. Nybildade Maigon övertar och erbjuder följande tjänster; Maigon DPA, Maigon PPC och Maigon Automation.

Synch har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats och bl.a. nominerats av Financial Times som en av Europas mest innovativa advokatbyråer. Sedan starten 2014 har Synchs innovation drivits genom SynchLab, en av de centrala delarna i Synchs organisation och ambition att främja nytänkande. Som en del av SynchLab erbjöd Synch som första advokatbyrå i Norden möjligheten för unga bolag och entreprenörer inom legal tech att bli del av SynchSandbox, ett första steg i en inkubatorverksamhet.

Inom ramen för SynchLab har såväl tekniska lösningar som arbetsmetodik utvecklats av Synch. Inledningsvis skedde utvecklingen framförallt inom ramen för WeSynch, olika plattformsbaserade tjänster för t.ex. kunskapsdelning, automatisering och kontraktshantering. För ca. tre år sedan anställde Synch sina första utvecklare och inledde arbetet att utveckla egna AI-tjänster inriktade mot den legala marknaden. Den första egenutvecklade AI-tjänsten var PrivacyPolicyCheck.ai, en tjänst som granskar privacy policies med hjälp av AI. Tjänsten, som är kostnadsfri, har hittills använts mer än 3700 gånger i över 70 länder och i samtliga världsdelar. Framgångarna med det första AI- projektet stärkte Synch i övertygelsen att AI-tekniken har en given plats i juristers framtida arbete. I det påföljande projektet, som delvis finansierades av Vinnova, utvecklades en ny AI-tjänst som granskar- och rapporterar avvikelser från relevant lagstiftning för s.k. Personuppgiftsbiträdesavtal. Utvecklingen tog ett drygt år och blev klar under slutet av år 2019. Inom ramen för projektet skedde löpande avstämningar med en tänkt kundgrupp, ett antal större företag från olika branscher, för att så långt möjligt företagsanpassa tjänsten såvitt gäller användande och kvalité.

Parallellt med AI-utvecklingen har Synch förvärvat och internt vidareutvecklat ett automatiseringsverktyg för framtagande och utlicensiering av avtalsdokument utifrån kundens olika val.

Nu övergår AI-och automatiseringstjänsterna till Maigon. Till VD för Maigon har utsetts Magnus Sundqvist att leda verksamheten tillsammans med Maigons CTO Sergii Shcherbak.

Synchs VD Jim Runsten kommenterar affären: ”Synch önskar Maigon lycka till med att erövra världen och ser fram emot att fortsätta sin innovation inom ramen för SynchLab och därmed ta fram nya bärkraftiga koncept och idéer.”

 

Nyheter
Pressmeddelanden

Goodbye Kansas biträddes av Synch

2 hours ago

Goodbye Kansas AB (publ.) och Bublar Group AB (publ.). har kommit överens om ett samgående som strukturerats genom att Bublar lämnat ett erbjudande till aktieägare och långivare i Goodbye Kansas. Genom affären tillskapas möjligheten att skapa en världsledande aktör inom XR-teknologi och visualisering. Synch biträdde Goodbye Kansas I samgåendet med Bublar Group. Peter Levin, ordförande […]

Okategoriserad Pressmeddelanden

Synch har agerat legal rådgivare till Advanced Stabilized Technologies Group AB

14/05/2020

Synch har agerat legal rådgivare till Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”) vid förvärvet av samtliga aktier i Satmission AB från Allgon AB (publ). Satmission utvecklar, producerar och säljer satellitbaserade marklösningar för broadcast och den militära marknaden. Huvudprodukten och tekniken fokuserar på en så kallad Drive-Away-lösning, som kan monteras på toppen av en bil […]

Pressmeddelanden

Synch knoppar av legal tech-verksamhet genom bildandet av Maigon

05/05/2020

Synch har beslutat att knoppa av delar av den teknikutveckling som hittills har bedrivits inom SynchLab. Nybildade Maigon övertar och erbjuder följande tjänster; Maigon DPA, Maigon PPC och Maigon Automation. Synch har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats och bl.a. nominerats av Financial Times som en av Europas mest innovativa advokatbyråer. Sedan starten 2014 har Synchs […]

Nyheter

Synch ingår i Öresundsexperterna

24/04/2020

Synch har som en av få advokatbyråer närvaro på båda sidor om Öresund; i Skåne och i Köpenhamn. Vi sätter en ära i att erbjuda smidig rådgivning över Öresund och är därför mycket stolta över att ingå i Öresundsexperterna som är en del av Öresunddirekt. Synchs experter är Niels Dahl-Nielsen på den danska sidan och […]

Blog Posts

Har du funderingar över hur du skall genomföra din bolagsstämma?

17/04/2020

Tidpunkten för bolagsstämma Svenska aktiebolag ska inom 6 månader från räkenskapsårets utgång hålla ordinarie bolagsstämma, ofta kallat årsstämma. De flesta bolag har kalenderåret som räkenskapsår vilket innebär att många bolag behöver hålla årsstämma innan den sista juni. Även andra beslut som är reserverade bolagsstämman kan leda till att bolag behöver hålla extra bolagsstämmor under den […]

Pressmeddelanden

Synch is once again ranked in Legal 500

16/04/2020

We are excited to announce that Synch is ranked in Legal 500. The Legal 500 recommends the most outstanding law firms and lawyers in the EMEA-region. We are proud to be recognized in Intellectual Property and Media, IT and Telecoms, Commercial, Corporate and M&A and for the first time in the new category Data Protection […]