Synch – Intergiro

Synch har levererat en avtalshanteringslösning via sin digitala plattform WeSynch till Intergiro Intl AB (publ). Intergiro är ett FinTech-bolag som tar ett nytt helhetsgrepp vad gäller banktjänster till företag och erbjuder ett friktionsfritt, digitalt alternativ till bankkonton. Banktjänsterna är byggda för de årligen 2,5 miljoner nyskapade företag i Europa som behöver finansiella verktyg för att växa och anpassa sig i en digital tid. Intergiro verkar i hela Europa med ett mångfaldigt team om 90 personer.

“Vi kom till Synch med ett problem – med vår tillväxt blev det svårare att följa och hantera våra avtal med alla partners på ett digitalt säkert sätt. Vi är väldigt imponerade över lösningen Synch erbjuder. Vårt syfte att hjälpa bolag att bygga, växa och anpassa sig till marknaden är beroende av att vi samarbetar med ledande digitala verktyg. Det är tydligt att Synch delar vår syn på framtiden.”, säger Nick Root, VD på Intergiro.

“Vi tror att digitalisering kommer spela en viktig roll inom juridiken framöver. Det här är ett exempel som visar hur Synch har möjlighet att erbjuda flexibla och effektiva tjänster till våra kunder”, säger Magnus Sundqvist, ansvarig för Digital Services på Synch.

WeSynch erbjuder ett anta kvalitativa och lättillgängliga digitala tjänster, paketerade för att ge full transparens i både tjänsteinnehåll och prissättning. I leveransen för Intergiro Intl AB (publ), har Synch använt modulen WeSynch Corporate vilket fungerar som ett virtuellt styrelserum och lösning för hantering av bolagsdokumentation med möjlighet att supportera kring avtalshantering och e-signering.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Sundqvistmagnus.sundqvist@synchlaw.se, +46 761 761 957 eller
Francis Mercer, francis@intergiro.com, +44 7925 355 163

Nyheter
Pressmeddelanden

Synch har assisterat Cortus Energy AB

8 hours ago

Synch har assisterat Cortus Energy AB (publ), noterat på First North Growth Market, vid genomförandet av en företrädesemission av konvertibler om ca 69,3 MSEK  till existerande aktieägare i bolaget. Emissionen har föranlett upprättandet och ingivande av ett prospekt hos Finansinspektionen och teckningstiden för deltagande i emissionen löper till och med den 22 juni 2020. Mangold […]

Nyheter

We are very proud to announce that Sara and Mathilda have been ranked as leading individuals in I AM PATENT 1000 2020

12/06/2020

Synch has also been ranked as one of Sweden’s top firms within patent transactions; ”Innovative companies across the Nordics flock to Synch for their contentious needs. It operates a cutting-edge patent service which utilises digital technology to make for a more dynamic and accessible process. A tenacious enforcer of rights, Mathilda Nordmark has chalked up […]

Pressmeddelanden

Stort grattis till Åkestam Holst och Norrlands Guld/Spendrups som vann fyra silverägg för kampanjen ”Ölavtalet” vid årets Guldäggsgala

03/06/2020

På uppdrag av Åkestam Holst tog Synch fram själva avtalet i den framgångsrika kampanjen ”Ölavtalet”, där det halvhjärtade ”vi borde ta en öl någon gång” omsattes till ett juridiskt bindande åtagande. Bella Lagerquist, produktionsledare på Åkestam Holst kommenterar: kontrasten mellan lättfullheten i att ses för att ta ett glas och ett faktiskt juridiskt bindande avtal […]

Pressmeddelanden

Goodbye Kansas biträddes av Synch

28/05/2020

Goodbye Kansas AB (publ.) och Bublar Group AB (publ.). har kommit överens om ett samgående som strukturerats genom att Bublar lämnat ett erbjudande till aktieägare och långivare i Goodbye Kansas. Genom affären tillskapas möjligheten att skapa en världsledande aktör inom XR-teknologi och visualisering. Synch biträdde Goodbye Kansas I samgåendet med Bublar Group. Peter Levin, ordförande […]

Okategoriserad Pressmeddelanden

Synch har agerat legal rådgivare till Advanced Stabilized Technologies Group AB

14/05/2020

Synch har agerat legal rådgivare till Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”) vid förvärvet av samtliga aktier i Satmission AB från Allgon AB (publ). Satmission utvecklar, producerar och säljer satellitbaserade marklösningar för broadcast och den militära marknaden. Huvudprodukten och tekniken fokuserar på en så kallad Drive-Away-lösning, som kan monteras på toppen av en bil […]

Pressmeddelanden

Synch knoppar av legal tech-verksamhet genom bildandet av Maigon

05/05/2020

Synch har beslutat att knoppa av delar av den teknikutveckling som hittills har bedrivits inom SynchLab. Nybildade Maigon övertar och erbjuder följande tjänster; Maigon DPA, Maigon PPC och Maigon Automation. Synch har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats och bl.a. nominerats av Financial Times som en av Europas mest innovativa advokatbyråer. Sedan starten 2014 har Synchs […]