Sara Sparring utsedd till ordförande för Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG)

Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG), eller Svenska Föreningen mot Piratkopiering är en politiskt oberoende och ideell förening som aktivt arbetar för att förhindra piratkopiering och handel med piratkopierade produkter. Sedan starten år 1997 har SACG arbetat aktivt med att få frågor om piratkopiering att hamna högt upp på agendan hos lagstiftare och andra beslutsfattare, både i och utanför Sverige. SACG:s arbete sker främst genom opinionsbildning, lobbying, utarbetande av remisser samt informations- och utbildningsseminarier för medlemmar och andra intressenter. SACG arbetar även mot tull, polis och åklagare, samt tillsammans med andra organisationer och myndigheter på området, såväl i Sverige som internationellt.

Vid konstituerande styrelsemöte den 28 augusti 2018 utsågs advokaten Sara Sparring (Synch) till ordförande, Omar Baki (Brann) utsågs till vice ordförande, advokaten Ludvig Holm (Lindahl) utsågs till sekreterare och Wenzel Nisshagen (Setterwalls) utsågs till kassör. Styrelsen består utöver ovan av Nina Ebkar (Electrolux), Jesper Sundström (Zacco), Karin Crafoord (Groth & Co), Lena Johansson (ICC), Maria Herlitz Sundelius (H&M), Måns Sjöstrand (Daniel Wellington), professor Sanna Wolk (Uppsala universitet, IMK) och advokaten Erik Ficks (Roschier).

”- Det känns fantastiskt spännande att nu få leda SACG:s viktiga arbete tillsammans med resten av styrelsen. Piratkopierade varor utgör alltjämt ett samhällsproblem. Vi kommer att öka vår aktivitet och verka för våra medlemmar genom bland annat fortsatt informationsspridning och opinionsbildning men också försöka att fördjupa våra samarbeten med tull, polis och åklagare, samt andra organisationer och myndigheter på området. SACG har en viktig roll att spela i den alltmer komplexa och digitala verkligheten för piratkopierade varor.”, säger Sara Sparring.

SACG har drygt 50 svenska och utländska företag som medlemmar och därutöver flera individuella personer som medlemmar. SACG har ett långt och aktivt engagemang i arbetet vid Europeiska Observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter.

Nyheter
Publications

Synch contributed to the Danish and Swedish Chapters of The ICLG to: Cybersecurity 2019

oktober 16, 2018

Read the Chapters written by our strong team specialising in Cybersecurity; Niels Dahl-Nielsen, Daniel Kiil, Anders Hellström and Erik Myrberg.

Publications

Sara Sparring and My Byström have contributed to the Swedish Chapter of ICLG to: Copyright 2019

oktober 4, 2018

Read the International Comparative Legal Guide Chapter in the link.

Nyheter

Viveca Fallenius guest lecturer at Bond University, Sydney

september 25, 2018

For the second time Viveca is invited as a guest speaker in the course The Digital Lawyer at Bond university, Sydney, Australia.

Blog Posts

LEGAL AI BLOG – Blockchain, Smart Contracts and AI in the Legal Market

september 25, 2018

Read the reflections on Blockchain, Smart Contracts and AI in the Legal Market written by Jennie Gunnarsson, lawyer at Synch.

Nyheter

Sara Sparring utsedd till ordförande för Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG)

september 18, 2018

SACG en politiskt oberoende och ideell förening som aktivt arbetar för att förhindra piratkopiering och handel med piratkopierade produkter.

Pressmeddelanden

3 new lawyers to Synch Stockholm

september 14, 2018

Welcome Jennie, Josefine and Emma!