Commercial

En stabil juridisk grund är en viktig komponent för att nå affärsframgång. För att bygga en sådan grund och undvika onödiga hinder på vägen, behöver alla företag såväl kommersiell som juridisk rådgivning. Synch fokuserar på att stötta klienternas dagliga verksamhet och bistår klienter på såväl kontinuerlig basis som inom strategiska affärsfrågor.

Synch assisterar med att granska, utforma, förhandla och förvalta alla typer av kommersiella avtal, såsom agent- och distributionsavtal, avtal om köp och produktion, samarbetsavtal, avtal om licensiering, franchising, outsourcing, forskning och kliniska prövningar, kontraktstillverkning och anställningsavtal.

Vi har omfattande branscherfarenhet inom life sciences, IT och telekom och flera av Synchs jurister har tidigare arbetat som bolagsjurister på nationella och internationella företag inom dessa branscher. Om ett uppdrag är särskilt komplext eller sträcker sig över flera jurisdiktioner, tillsätter och leder Synch en särskild expertgrupp för att bistå klienten.

Kontakt: Sara Sparring eller Ida Häggström