Danska Synch och Integra fusioneras

Synch och Integra Advokater i Köpenhamn fusioneras från och med den 1 januari 2020. Genom fusionen förstärker Synch sin position som specialiserad advokatbyrå inom tech med lokal förankring i Norden.

Starkare leveranser, ökad åtkomst till digitala juridiska lösningar och bredare juridisk spetskompetens. Det är några av de fördelar Synch och Integra Advokater kan erbjuda både privata och offentliga klienter med anledningen av sammanslagningen, med verkan från och med den 1 januari 2020. De två advokatbyråerna, som under de senaste åren byggt upp en stark legal- och affärsmässig kompetens inom teknologi, digitala affärer och legal tech, fortsätter tillsammans under varumärket Synch. Genom fusionen förstärker därmed Synch sin position som Nordisk tech-advokatbyrå med bred legal-, kommersiell- och teknisk kompetens med särskild spets och förståelse för klienter verksamma inom området TMT (teknologi, media och telekom).

”Våra nya kollegors djupa juridiska kompetens och solida erfarenhet inom teknologi gör dem till den perfekta matchningen för Synch och för den vision som Synch har. Jag ser också att våra grundläggande värderingar sammanfaller, vilket varit avgörande för vår sammanslagning”, säger Michael Brandt från Synch.

Leveranskraft och kompetens

Med sammanslagningen av Integra Advokater och Synch vill det nya Synch kunna erbjuda kunderna ökad specialistkompetens från totalt 15 jurister. Tillsammans med Synchs övriga kontor i Stockholm, Oslo och Palo Alto, med totalt 30 jurister och specialister, förstärker expansionen i Köpenhamn både tillgängligheten och den totala leveransstyrkan för alla klienter, från stora internationella teknikbolag till små lokala startups.

”Det har varit avgörande för oss att vi genom fusionen med Synch kan erbjuda våra klienter en internationell kontext och kollegor med stark legal kompetens, samt som delar vårt fokus, intresse och engagemang för teknikbolag och för teknologi i största allmänhet. Sammanslagningen med Synch möjliggör för oss att i ännu högre grad kunna hjälpa våra klienter att utveckla sina verksamheter” säger Kim G. Hansen, advokat på Integra Advokater.

Fokus på legal tech-lösningar till kunder

Det nya Synch kommer att vidareutveckla de legal tech-lösningar som både Synch och Integra Advokater utvecklat sedan tidigare. Redan idag används artificiell intelligens för att hjälpa klienter att effektivt hantera GDPR-dokument samt digitala tjänster som ger klienter tillgång till styrelseportaler, avtalshantering, verktyg för effektiva due diligence-processer och ett antal olika formulär och standardavtal.

Samtliga anställda från de två advokatbyråerna kommer att arbeta från det gemensamma kontoret på Strandvejen 58, Hellerup, nära Köpenhamn.

För ytterligare information, kontakta

Michael Brandt, michael.brandt@synchlaw.dk, +45 40 43 23 43
Kim G. Hansen, kim.g.hansen@synchlaw.dk, +45 24 21 21 48
Jim Runsten, jim.runsten@synchlaw.se, +46 761 761 999

Nyheter
Pressmeddelanden

SYNCH HAR AGERAT LEGAL RÅDGIVARE TILL KEBNI AB (PUBL) I SAMBAND MED BOLAGETS BYTE AV NAMN OCH VARUMÄRKE FRÅN ASTG

15/09/2020

Synch har agerat legal rådgivare till KebNi AB (publ) i samband med bolagets byte av namn och varumärke från ASTG (Advanced Stabilized Technologies Group) till KebNi. Arbetet har inkluderat framtagande av varumärkesstrategi samt ändring av bolagsnamn. Synch har därutöver haft ett nära samarbete med namnbyrån Eqvarium AB. KebNi AB är verksamt inom satellitkommunikation och precisionströmsensorer och investerar i och […]

Pressmeddelanden

Synch har agerat legal rådgivare till Open Payments Europe AB i samband med bolagets nyligen genomförda finansiering

04/09/2020

Synch har agerat legal rådgivare till Open Payments Europe AB i samband med bolagets nyligen genomförda finansiering, med Industrifonden som huvudinvesterare, om 30 miljoner kronor. Även befintliga investerare, bland annat Brightly Ventures, Luminar Ventures och en rad ängelinvesterare, har deltagit i investeringen. Open Payments, som är ett fintech-bolag licensierade av Finansinspektionen, har byggt en öppen […]

Okategoriserad Pressmeddelanden

Synch assisterar KebNi vid listbyte till Nasdaq First North Growth Market

02/09/2020

Synch Advokat AB har biträtt KebNi AB (publ) (”KebNi” eller ”Bolaget”) vid dess listbyte från NGM  till First North. KebNi har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market med första dag för handel den 25 augusti 2020. KebNis aktie har innan listbytet handlats på NGM. KebNi AB är verksamt inom […]

Okategoriserad Pressmeddelanden

Synch är ny juridisk partner till Breed Ventures

27/08/2020

Vi har glädjen att meddela att Synch är ny juridisk partner till Breed Ventures, i dess strävan att alstra morgondagens entreprenörer och ledare. Breed Ventures grundades för att hjälpa ledande befattningshavare och startup-grundare med de utmaningar som de möter vid utvecklingen av nya verksamheter och främjandet av innovation. Breed Ventures är en supportorganisation som hjälper […]

News

SCHREMS II – AT A GLANCE

17/08/2020

Introduction and summary As you may have already seen, everybody seems to be talking about the “Schrems II” judgement – but what does the decision mean and what is the discussion about? In short, the judgement has the following effects for organisations transferring personal data to countries outside of the EU/EEA: · The EU – […]

Okategoriserad Pressmeddelanden

Synch har assisterat Cortus Energy AB

26/06/2020

Synch har assisterat Cortus Energy AB (publ), noterat på First North Growth Market, vid genomförandet av en företrädesemission av konvertibler om ca 69,3 MSEK  till existerande aktieägare i bolaget. Emissionen har föranlett upprättandet och ingivande av ett prospekt hos Finansinspektionen och teckningstiden för deltagande i emissionen löper till och med den 22 juni 2020. Mangold […]