Lab

Synch er et forretningsorientert advokatfirma med lidenskap for teknologi og innovasjon. Vi har derfor etablert SynchLab. Her har vi samlet alle våre innovative ressurser – hvor vi videreutvikler og tester nye verktøy, tjenester, forretningskonsepter og idéer.

Synch ønsker å forenkle prosesser og å kunne tilby og levere juridiske tjenester så effektivt, pragmatisk og gjennomskuelig som mulig. Synch er opptatt av å skape verdier.

Arbeidet på SynchLab kan gjøres som et rent internt forsknings- og utviklingsprosjekt eller som et samarbeidsprosjekt med eksterne parter. Synch oppfordrer sine medarbeidere til aktivt å delta i innovasjonsprosessen, herunder i fasene for testing og utvikling. Synch tror på nysgjerrighet og å gripe de mulighetene som teknologien gir.

Eksisterende prosjekter

SYNCH AI

Hva hvis kunstig intelligens (AI) kan tilføre nye perspektiv og dermed effektivisere juridisk rådgivning? Vi er i gang med å utvikle og evaluere en rekke AI-løsninger som vi planlegger å lansere i løpet av våren 2018.

SYNCH SANDBOX

Synch lanserer Synch Sandbox for nye LegalTech virksomheter. Synch Sandbox er en støttefunksjon for virksomhetene i oppstartsfasen. Programmet vil tilby hele spekteret av tjenester som startups har behov for i en tidlig fase – alt fra produkttesting og validering til mentorordning og tilgang til vårt nettverk av investorer. Les mer om Sandbox-konseptet her.

SYNCH ER VERT FOR “GLOBAL LEGAL HACKATHON”

Synch er stolt over å ha vært arrangør av the Global Legal Hackathon 23.-25. februar i Stockholm, Sverige. The Global Legal Hackathon skaper en arena for juridisk innovasjon ved å samle advokatfirma, LegalTech-selskaper, juridiske utdanningsinstitusjoner og myndigheter verden over. Målet er å bidra til en raskere utvikling av løsninger som kan forbedre kvaliteten på juridisk tjenesteyting, både nasjonalt og internasjonalt.

WeSynch IP

Retten til eget varemerke og andre immaterielle rettigheter kan være noen av de viktigste verdiene i et selskap. Synch fungerer som en «one-stop-shop»-tjeneste for utvikling og beskyttelse av immaterielle rettigheter.

SynchLab Alumni

WeSynch

Synchs første innovative tjeneste fra SynchLab var WeSynch – et sortiment av digitale tjenester. WeSynch ble lansert i 2015 med følgende digitale tjenester:

WeSynch utvikles kontinuerlig og flere tjenester vil bli levert via denne plattformen.

Produkter

Vi jobber kontinuerlig med å produktivisere og standardisere løsninger til fordel for våre kunder.

  • Insitamentprogram; et komplett insitament til fastpris for selskaper i oppstartsfasen –  herunder juridiske dokumenter, skatterådgivning og       verdivurderinger.
  • Vurdering på et tidlig stadium; en standardisert juridisk due diligence-prosess.

WeSynch Exposure

WeSynch Exposure er en søkbar oversikt over dine pågående, juridiske saker. Verktøyet er designet for å gjør det enklere for deg som kunde å holde deg oppdatert på status i hver enkelt sak ved at du informeres hver gang et dokument eller relevante frister oppdateres.