Synch bistår Avinor

Synchs anskaffelsesekspert Marianne Dragsten har bistått Avinor i anskaffelsen av tårntjenester ved to flyplasser i Norge – på Kjevik i Kristiansand og Vigra i Ålesund.

Anskaffelsen har reist komplekse juridiske problemstillinger, blant annet som følge av at tidligere eier av den valgte leverandøren Saerco er under etterforskning for korrupsjon i Spania.

Marianne har bistått Avinor med flere juridiske vurderinger, både kvalitetssikring av tildelingen og hvorvidt det var grunnlag for å avvise Saerco. Etter anskaffelsesregelverket skal korrupsjonsdømte tilbydere avvises. En tilbyder kan også avvises før domfellelse foreligger, men da på nærmere bestemte vilkår. I dette tilfellet var det Mariannes oppfatning at Saerco ikke kunne avvises fra konkurransen fordi korrupsjonsmistankene ligger for langt tilbake i tid og fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for at den tidligere eieren har begått forholdene han nå etterforskes for.  I tillegg  ble det vektlagt at den tidligere eieren ikke lenger har eierandeler i selskapet og  at Saerco vil innføre et nytt kontrollsystem for å avdekke korrupsjon og hvitvasking i 2019, såkalte «Self Cleaning- tiltak».

Les mer om saken her:

https://www.dn.no/luftfart/avinor/saerco/ildefonso-de-miguel/avinor-velger-omstridt-spansk-selskap-til-a-drive-to-tarn-i-norge/2-1-543993

Nyheter og innsikt
Pressemelding

Forsvarets hemmelige anskaffelser i hundremillionersklassen

March 11, 2019

Vår anskaffelsesekspert Marianne Dragsten uttaler seg om Forsvarets innkjøp av droner fra USA, og hvordan denne prosessen har befunnet seg på kanten av regelverket. Forsvaret inngikk kontrakt med en leverandør de kjente til, som medførte tvil om hensynet til konkurranse ble ivaretatt. Les saken her: https://www.uasnorway.no/eksperter-skyter-ned-forsvarets-argumenter-dokumenter-avslorer-forsvarets-taktikk/

Nyheter

Marianne Dragsten topp ranket i Chambers 2019

March 8, 2019

Chambers 2019 er klar, og vår ekspert Marianne Dragsten er nok en gang topp ranket i kategorien offentlige anskaffelser, som er ett av Synchs hovedområder. Vi er veldig stolte av å ha så flinke advokater hos oss, og gleder oss til å fortsette å tilby kvalitetstjenester til våre klienter innen offentlige anskaffelser, IT og personvern.

Pressemelding

Synch bistår Avinor

February 14, 2019

Synchs anskaffelsesekspert Marianne Dragsten har bistått Avinor i anskaffelsen av tårntjenester ved to flyplasser i Norge – på Kjevik i Kristiansand og Vigra i Ålesund. Anskaffelsen har reist komplekse juridiske problemstillinger, blant annet som følge av at tidligere eier av den valgte leverandøren Saerco er under etterforskning for korrupsjon i Spania. Marianne har bistått Avinor […]

Publikasjoner

EU-DOMSTOLEN TREKKER OPP GRENSENE FOR BRUK AV RAMMEAVTALER

February 4, 2019

EU-domstolen med avklaringer og prinsipiell uttalelse om rammeavtaler i ny avgjørelse.

Nyheter

Synch is hosting the second Global Legal Hackathon

January 22, 2019

We are happy to announce that we once again have been selected to host the Global Legal Hackathon in Stockholm on February 22-24 2019.

Nyheter

Synch is shortlisted in The Lawyer European Awards 2019

January 22, 2019

We are proud to be nominated in the category ‘Most innovative technology initiative’.