OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Offentlige anskaffelser byr på store muligheter, men også betydelige utfordringer og risiko – både for oppdragsgivere og leverandører. Vi erfarer at mange oppdragsgivere og leverandører opplever anskaffelsesregelverket som komplekst og vanskelig å forholde seg til. Synch tilbyr derfor et bredt spekter av juridiske tjenester og rådgivning innen offentlige anskaffelser, der kombinasjonen av tung juridisk kompetanse og en pragmatisk tilnærming sikrer effektive og helhetlige løsninger.

Hva kan Synch bistå med?

Synch bistår både oppdragsgivere og leverandører innenfor alle typer offentlige anskaffelser. Dette gir oss helhetlig oversikt over hvilke problemstillinger som kan oppstå i en anskaffelsesprosess.

Vi påtar oss ansvaret for gjennomføringen av hele eller deler av anskaffelsesprosessen. Eksempler på anskaffelser vi har gjennomført på vegne av det offentlige er store IT-anskaffelser, anskaffelser av møbler, lekeplassutstyr, laboratorietjenester, ulike konsulenttjenester, biler, bygge- og anleggsanskaffelser mv. Du kan lese mer om våre tjenester innenfor offentlige innkjøp her.

Synch har spisskompetanse på IT-anskaffelser. Våre advokater har solid erfaring og bransjekunnskap, og er spesialiserte på anskaffelser av større IT-systemer. Dette kan du lese mer om her.

Vi tilbyr også mer tradisjonelle advokattjenester som løpende rådgivning, utredninger og klagebehandling. Selv om vi alltid søker å oppnå de mest effektive og praktiske løsningene for våre klienter, bistår Synch også med tvisteløsning, både for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene. Våre advokater tar slike oppdrag på kort varsel, og sørger for at det nødvendige arbeid utføres innen fristen for klager og midlertidige forføyninger mv.

Våre advokater tilbyr foredrag og interne kurs innen anskaffelsesrettslige emner. Vi holder mange kurs i regi av bl.a. Nohr-Con og Kommunenes Sentralforbund, og kan skreddersy kurs til publikum både med og uten juridisk bakgrunn.

Et sterkt anskaffelsesteam som kan bistå deg

Marianne H. Dragsten leder Synchs anskaffelsesteam og er en av landets fremste eksperter på offentlige anskaffelser. Hennes styrke er en praktisk innfallsvinkel til fagfeltet. Hun har skrevet flere fagbøker og tilbakemeldingene på bøkene er at de er praktiske og gir gode svar på utfordringene oppdragsgivere står overfor. Marianne er også nemndsmedlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og får gjennom dette et godt innblikk i både oppdragsgiveres og leverandørers utfordringer.

Thor Beke har jobbet med IT-anskaffelser i over 20 år. Han har meget god kompetanse på anskaffelsesregelverket, og solid kunnskap og erfaring med IT og IT- og personvernrett. Thor deltar i Dataforeningens arbeid med å standardisere IT-kontrakter og utarbeider veiledninger for blant annet drift- og skytjenester.

Espen Bakjord har nærmere 10 års erfaring med offentlige anskaffelser, både fra offentlig og privat sektor. Han har svært god kompetanse på anskaffelsesregelverket, og er spesialisert innen anskaffelse av IT-systemer.

Sebastian Lervik har solid erfaring med offentlige anskaffelser og IT-kontrakter, både som juridisk rådgiver og som oppdragsgiver i offentlig virksomhet. Han har bl.a. vært leder for anskaffelsesseksjonen i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

Aktuelt

EU-domstolen trekker opp grensene for bruk av rammeavtaler

Marianne Dragsten uttalerer seg på NRKs debatten

Regelverket om offentlige anskaffelser gjelder også for Det norske kongelige hoff

Marianne Dragsten om offentlige anskaffeser i Dagbladet 

Jussekspert mener problematiske dobbeltroller er utbredt 

Kontaktinformasjon

Marianne H. Dragsten: marianne.dragsten@synchlaw.no, 93 21 97 59

Thor Beke: thor.beke@synchlaw.no, 92 23 16 90

Espen Bakjord: espen.bakjord@synchlaw.no, 92 82 7630

Sebastian Lervik: sebastian.lervik@synchlaw.no, 91 15 56 33