EKSPERTISE

Vi har fokusert våre ressurser og organisert oss i forretningsenheter, som er skreddersydde til å matche våre kunders og potensielle kunders behov.

Advisory Services bistår på daglig basis kunden innenfor alle juridiske områder.

Project and Transaction Services bistår hovedsakelig kunder i forbindelse med forandringer i virksomheten.

Managed Services er et alternativ til en in-house jurist eller en intern juridisk avdeling, men kan også være et supplement til en eksisterende intern juridisk funksjon.

Digital Services er våre digitale ytelser, som er tilgjengelige 24/7 og som kan inngå som en integrert del av kundens interne kommunikasjon og daglige arbeid med mulighet for å dele og arbeide med juridiske dokumenter og informasjon på en bekvem og effektiv måte.