EKSPERTISE

Vi har fokusert våre ressurser og organisert oss i forretningsenheter, som er skreddersydde til å matche våre kunders og potensielle kunders behov.

Advisory Services bistår på daglig basis kunden innenfor alle juridiske områder.

Project and Transaction Services bistår hovedsakelig kunder i forbindelse med forandringer i virksomheten.

Managed Services er et alternativ til en in-house jurist eller en intern juridisk avdeling, men kan også være et supplement til en eksisterende intern juridisk funksjon.

Digital Services er våre digitale ytelser, som er tilgjengelige 24/7 og som kan inngå som en integrert del av kundens interne kommunikasjon og daglige arbeid med mulighet for å dele og arbeide med juridiske dokumenter og informasjon på en bekvem og effektiv måte.

Offentlige anskaffer er et av våre hovedområder. Vi bistår både oppdragivere og leverandører innefor alle typer offentlige anskaffelser. Les mer her.