STIGNING I ANTALLET AF KLAGER TIL DATATILSYNET

Siden den 25. maj 2018 til udgangen af 2018 har Datatilsynet modtaget cirka 3.800 klager og forespørgsler, som særligt handler om de registreredes rettigheder. Forbrugerne er således blevet mere bevidste om deres rettigheder og det understreger, hvor vigtigt det er for virksomheder at være klar over sine forpligtelser i henhold til GDPR.

Tidligere i denne måned kom det frem, at Datatilsynet efter GDPR trådte i kraft den 25. maj 2018 til udgangen af 2018, har modtaget 2.780 anmeldelser om brud på persondatasikkerheden, læs mere her. Disse underretninger sker, da det er en forpligtelse for en virksomhed at underrette Datatilsynet, hvis der sker brud på persondatasikkerheden.

I samme periode har Datatilsynet modtaget cirka 3.800 klager og forespørgsler, hvilket er en markant stigning sammenlignet med 2017. Dette fremgår af Datatilsynets årsrapport her. I henvendelserne fra 2018 har Datatilsynet modtaget mange klager fra registrerede personer, som har villet benytte retten til at få indsigt i, hvilke personoplysninger virksomheden har om personen samt retten til at få oplysningerne slettet.

Mange virksomheder kan være i tvivl om, hvordan de skal forholde sig til en henvendelse fra en kunde, der eksempelvis 1) beder om indsigt i de oplysninger, som virksomheden opbevarer om kunden, herunder om kunden har krav på at få udleveret alle oplysninger eller 2) om alle oplysninger om kunden skal slettes.

Synch har udviklet GDPR Survival kit, som kan imødekomme disse problemstillinger.

GDPR Survival kit er en abonnementsordning, hvor tilmeldte virksomheder får telefonisk rådgivning om en given persondataretlig problemstilling, og kittet indeholder også følgende juridiske dokumenter:

  • To privatlivspolitikker (en til kunder og en til ansatte),
  • To skabeloner til fortegnelse over virksomhedens behandlingsaktivitet,
  • En databehandleraftale,
  • To samtykketekster (til brug for behandling af medarbejderoplysninger og til behandling af billeder af medarbejdere til brug for markedsføring af virksomheden), samt
  • En formular til brug for henvendelser fra registrerede personer, der vil have indsigt i deres personoplysninger.

Vil du høre mere? Kontakt venligst Synch GDPR-team:

Niels Dahl-Nielsen,niels.dahl-nielsen@synchlaw.dk, +45 4030 9749

Christine Janschristine.jans@synchlaw.dk, +45 6058 8862

Daniel Kiil, Daniel.kiil@synchlaw.dk, +45 5190 8339

Nyheder og indsigt
Pressemeddelelse

Synch København og Integra fusionerer

23/01/2020

Synch og Integra Advokater i København fusionerer med virkning fra 1. januar. Med fusionen udbygger det fusionerede selskab sin position som specialiseret tech-advokatfirma med lokal forankring i Norden.

Nyheder

Regler om samtykke til markedsføring ændres – hvad betyder det for din virksomhed?

03/12/2019

Den 17. januar 2020 træder de nye ændringer i kraft, men hvad betyder det for dig, og hvad skal du særligt være opmærksom på? Bliv klogere på dette i denne nyhed. Markedsføringsloven opdateres, og det betyder, at der kommer nye regler for samtykke til markedsføring, dvs. den ”aftale”, som indgås for at den erhvervsdrivende får […]

Pressemeddelelse

SYNCH HAR YDET JURIDISK RÅDGIVNING TIL SKALL STUDIO I FORBINDELSE MED TRANSAKTION

22/10/2019

Synch har assisteret SKALL STUDIO i forbindelse med transaktion. Tobias Kisum har ledet transaktionen.

MEMORANDUM THE CLOUD ACT
Nyheder

Mandeep Singh Rathour interviewet af K-News

17/10/2019

K-News sætter fokus på, at advokatbranchen er præget af en traditionel tilgang og en manglende evne til at omstille forretningsgangene til en ny digital virksomhed tilpasset den yngre generations behov. I denne forbindelse er Mandeep Singh Rathour interviewet om advokatbranchen og bl.a. hvordan Synch har fokus på digital forretning.

Pressemeddelelse

Synch og FDIH har samarbejdet om at udvikle et digitalt værktøj, der forsimpler udarbejdelse og tilretning af handelsbetingelser

16/10/2019

Synch har udviklet et digitalt værktøj til FDIH (Forening for Dansk Internethandel). Det giver e-handlerne mulighed for effektivt at udarbejde handelsbetingelser, der lever op til lovgivningen.

Nyheder/GDPR

EU-domstolen fastslår: Anvendelse af cookies kræver aktivt samtykke

04/10/2019

EU-domstolen har den 1. oktober 2019 fastslået, at et samtykke, der indhentes ved et forudafkrydset felt, ikke er gyldigt, da der kræves en aktiv handling fra brugeren.