Regler om samtykke til markedsføring ændres – hvad betyder det for din virksomhed?

Den 17. januar 2020 træder de nye ændringer i kraft, men hvad betyder det for dig, og hvad skal du særligt være opmærksom på? Bliv klogere på dette i denne nyhed.

Markedsføringsloven opdateres, og det betyder, at der kommer nye regler for samtykke til markedsføring, dvs. den ”aftale”, som indgås for at den erhvervsdrivende får lov til at markedsføre sine produkter.

Det bliver nu indskrevet i markedsføringsloven, at der inden der afgives samtykke til at modtage markedsføring, skal oplyses om muligheden for frit at tilbagekalde sit samtykke. Derudover bliver definitionen af et samtykke præciseret, så det udover at være ”frivilligt, specificeret og informeret” tilføjes, at samtykket skal være ”utvetydigt”.

Disse ændringer bringer samtykkekravene i markedsføringsloven i overensstemmelse med samtykkekravene i GDPR (Persondataforordningen). Det betyder også, at hvis din virksomhed har haft styr på samtykkekravene efter GDPR, så skal der ikke gøres noget ved jeres indhentelse af samtykker som følge af ændringen af markedsføringsloven.

Der gennemføres også en række andre ændringer af markedsføringsloven:

  • Forbrugerbegrebet præciseres som: ”en fysisk person, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv”. Juridiske personer (fx selskaber) er således udtaget.
  • Der indsættes nu i loven de hensyn, der skal tages ved vurderingen af, om en handelspraksis er aggressiv.
  • Erhvervsdrivende kan igen blive straffet for aggressiv eller utilbørlig handelspraksis over for andre erhvervsdrivende, ved skadelig omtale af en anden erhvervsdrivende eller forhold, der på særlig måde angår vedkommende.

Har du spørgsmål til ovenstående eller gerne vil sikre dig, at din virksomhed lever op til reglerne, så kan du kontakte Christine Jans, der til daglig arbejder med problemstillinger i relation til markedsføringsloven.

For mere information kontakt venligst:

Christine Jans, christine.jans@synchlaw.dk, +45 6058 8862

Nyheder og indsigt
Pressemeddelelse

Synch København og Integra fusionerer

23/01/2020

Synch og Integra Advokater i København fusionerer med virkning fra 1. januar. Med fusionen udbygger det fusionerede selskab sin position som specialiseret tech-advokatfirma med lokal forankring i Norden.

Blogindlæg Insights

Gode juridiske råd i forbindelse med COVID-19

12/03/2020

I dette blog-indlæg fortæller Synchs danske advokater om de juridiske udfordringer, som COVID-19 har afstedkommet for danske virksomheder.

Nyheder

Regler om samtykke til markedsføring ændres – hvad betyder det for din virksomhed?

03/12/2019

Den 17. januar 2020 træder de nye ændringer i kraft, men hvad betyder det for dig, og hvad skal du særligt være opmærksom på? Bliv klogere på dette i denne nyhed. Markedsføringsloven opdateres, og det betyder, at der kommer nye regler for samtykke til markedsføring, dvs. den ”aftale”, som indgås for at den erhvervsdrivende får […]

Pressemeddelelse

SYNCH HAR YDET JURIDISK RÅDGIVNING TIL SKALL STUDIO I FORBINDELSE MED TRANSAKTION

22/10/2019

Synch har assisteret SKALL STUDIO i forbindelse med transaktion. Tobias Kisum har ledet transaktionen.

MEMORANDUM THE CLOUD ACT
Nyheder

Mandeep Singh Rathour interviewet af K-News

17/10/2019

K-News sætter fokus på, at advokatbranchen er præget af en traditionel tilgang og en manglende evne til at omstille forretningsgangene til en ny digital virksomhed tilpasset den yngre generations behov. I denne forbindelse er Mandeep Singh Rathour interviewet om advokatbranchen og bl.a. hvordan Synch har fokus på digital forretning.

Pressemeddelelse

Synch og FDIH har samarbejdet om at udvikle et digitalt værktøj, der forsimpler udarbejdelse og tilretning af handelsbetingelser

16/10/2019

Synch har udviklet et digitalt værktøj til FDIH (Forening for Dansk Internethandel). Det giver e-handlerne mulighed for effektivt at udarbejde handelsbetingelser, der lever op til lovgivningen.