Regulatoriske forhold

De regulatoriske forhold rammevilkår for virksomhedernes aktiviteter er under konstant udvikling og kompleksiteten øges. Hertil kommer, at myndighederne har udvidede tilsynsmuligheder og adgang til at påtale lovovertrædelser.

Synchs jurister tilbyder både strategisk og juridisk rådgivning til kunder inden for en række regulerede brancher, herunder telekom, life science og finansielle tjenester. Synchs ydelser omfatter blandt andet rådgivning ved licensansøgninger, udarbejdelse af compliancepolitikker, herunder i relation til overholdelse af hvidvasklovgivningen og KYC (”Know Your Customer”).

Synch tilbyder også rådgivning om håndtering af personoplysninger og forbrugerbeskyttelse og har omfattende erfaring med at håndtere kontakten med relevante myndigheder, herunder Datatilsynet, Finanstilsynet og it- og telestyrelsen (Digitaliseringsstyrelsen).

Kontakt: Niels Dahl-Nielsen