Immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder bliver til stadighed vigtigere for virksomhedens drift og konkurrenceevne. Uanset virksomhedens størrelse er immaterielle rettigheder ofte blandt virksomhedens vigtigste aktiver; enten som et nøgleaktiv for virksomhedens [Tegning]drift, eller i form af det brand eller det image, som virksomheden formidler til sine kunder.

Synch sørger for, så tidligt som muligt i samarbejde med kunden at udarbejde en sammenhængende og komplet IP-strategi, der sikrer den rette etablering og beskyttelse af virksomhedens immaterielle rettigheder således at virksomheden kan få det bedst mulige økonomiske udbytte heraf sine immaterielle rettigheder. Det strategiske samarbejde omfatter desuden foranstaltninger til forebygning af eksempelvis piratkopiering.

Synch bistår endvidere med håndhævelse af immaterielle rettigheder, herunder i forbindelse med forhandling, udarbejdelse og vurdering af kommecielle kontrakter, ligesom vi repræsenterer vores kunder med voldgifts- og retssagsbehandling.

Kontakt: Niels Dahl-Nielsen, Tobias Kisum eller Daniel Kiil