Selskabsret

De udfordringer, som virksomheder møder til daglig, er under konstant forandring og påvirkes af såvel de regulatoriske rammevilkår som kapitalejeres og andre interessenters stigende forventninger til corporate housekeeping og struktureret og effektiv selskabsledelse. Børsnoterede selskaber må desuden leve op til en række krav i medfør af børsretlige regelsæt og best practice inden for corporate governance. I mindre selskaber skal ledelsesstrukturen tilpasses dynamikken og behovet hos ejerne, og her anbefales det at indgå ejeraftaler for at supplere selskabslovens bestemmelser og regulere de nærmere vilkår for afrapportering og ledele af selskabet. Endvidere har opmærksomheden på virksomheders CSR-initiativer været voksende og i dag forventes det, at man har politikker for efterlevelse af samtlige gældende krav, og at man er sig sit sociale ansvar bevidst.

Synchs corporate team har erfaring med at bistå kapitalejere og ledelsesmedlemmer i forbindelse med de juridiske udfordringer, de møder. Synchs erfaring spænder fra de indledende skridt som start-up-virksomhed via iværksætterdrevne selskaber med eksterne kapitalejere til veletablerede virksomheder, noterede såvel som unoterede. Vi kender og forstår de udfordringer og forventninger, som forskellige typer af virksomheder møder og vi gør en dyd ud af altid at tilpasse vores rådgivning til de konkrete omstændigheder.

Kontakt: Michael Brandt eller Niels Dahl-Nielsen