NY VAREMÆRKELOV: HVAD BETYDER DET FOR DIG?

Den 1. januar 2019 trådte en ny varemærkelov i kraft. Den nye lov indeholder en række væsentlige ændringer, som er vigtige at være opmærksom på.

Den nye varemærkelov implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker. Som navnet på EU-direktivet indikerer, er formålet med reglerne en harmonisering af medlemsstaternes lovgivning på området.

I det følgende gennemgås nogle af de nye tiltag:

Kravet om grafisk gengivelse fjernes

Det er ikke længere et krav for registrering af et varemærke, at det kan gengives grafisk. Dette betyder for dig, at processen for registrering af varemærker bliver lettere. Eksempelvis for varemærker, der består af lyde, skal der ikke længere ansøges med et billede af noderne til lyden, men du kan i stedet ansøge på baggrund af en lydfil. Generelt indebærer ændringen, at der åbnes op for en mere fleksibel tilgang i forhold til teknologiudviklingen. Dette forventes at medføre, at vi i fremtiden vil se flere forsøg på registrering af utraditionelle varemærker som f.eks. duft-, lyd-, bevægelses- og multimedievaremærker.

Ændret gebyrstruktur

Gebyret for varemærkeansøgninger ændres med den nye varemærkelov. Gebyret beregnes herefter på samme måde som i forbindelse med EU-varemærkeansøgninger. Med den nye struktur bliver det billigere for en varemærkeansøger, der eksempelvis kun ønsker at ansøge om registrering af varemærket i én vareklasse.

Det tidligere grundgebyr på 2.350 kr. for tre klasser med et tillægsgebyr på 600 kr. for hver yderligere klasse, er ændret til et grundgebyr på 2.000 kr. for én klasse, hvorefter den første ekstra klasse koster 200 kr., og yderligere ekstra klasser koster 600 kr. pr. klasse.

Fast track-ordning og søgningsrapporter

Patent og Varemærkestyrelsen udarbejder almindelige søgningsrapporter ved behandling af varemærkeansøgninger. Denne ordning videreføres med den nye varemærkelov, men som noget nyt får ansøgere mulighed for at få en begrundet søgningsrapport (mod betaling af et tillægsgebyr til varemærkeansøgningen på 700 kr.). Den begrundende søgningsrapport vil i tillæg til den almindelige søgningsrapport indeholde en uddybende begrundelse for vurderingen af risikoen for forveksling for hver af de ældre rettigheder, som er anført i den almindelige søgningsrapport.

Med den nye varemærkelov indføres der også en ”fast track-ordning”, hermed er det muligt at fravælge søgningsrapporten under nærmere betingelser. Dette skal gøre det mere enkelt og hurtigt at få sit varemærke registreret.

Kravene til ibrugtagning præciseres

Man kan fortsat stifte varemærkerettigheder ved ibrugtagning. På lige netop dette punkt, er der således ikke søgt en tilnærmelse af EU-varemærkesystemet. Ændringen er således kun en præcisering i forhold til, hvad der tidligere var gældende. Det fremgår nu direkte af bestemmelsen om stiftelse af varemærkeret ved ibrugtagning, at retten kan stiftes, når ”brugen har et omfang, der er af mere end lokalt afgrænset karakter”.

Læs mere her.

For mere information er du velkommen til at kontakte Tobias Kisum, tobias.kisum@synchlaw.dk,+45 3080 6915.

Nyheder og indsigt
Pressemeddelelse

Synch København og Integra fusionerer

23/01/2020

Synch og Integra Advokater i København fusionerer med virkning fra 1. januar. Med fusionen udbygger det fusionerede selskab sin position som specialiseret tech-advokatfirma med lokal forankring i Norden.

Nyheder

Nye matchinglån fra Vækstfonden

07/05/2020

Vækstfonden tilbyder ny en række nye favorable matchinglån, som giver virksomheder mulighed for at låne op til 3 gange et investeret beløb. Læs i denne nyhed om vilkårene for lånene

Pressemeddelelse

Synch spins-off legal tech business through the creation of Maigon

05/05/2020

Synch has decided to spin-off parts of its legal tech development, which to date has been conducted within SynchLab. A separate new entity has been formed and has taken over and will offer the following solutions; Maigon DPA, Maigon PPC and Maigon Automation. Synch has several times been noted for and also been nominated by […]

Nyheder

Synch er en del af Öresundseksperterna

24/04/2020

Synch, som et af de få advokatfirmaer, har en tilstedeværelse på begge sider af Øresund; i Skåne og i København. Vi sætter en ære i at yde smidig rådgivning på tværs af Øresund og er derfor stolte af at være udvalgt til at ingå i Øresundseksperterne der er en del af Øresunddirekt. Synchs eksperter er […]

Blogindlæg Insights

Gode juridiske råd i forbindelse med COVID-19

12/03/2020

I dette blog-indlæg fortæller Synchs danske advokater om de juridiske udfordringer, som COVID-19 har afstedkommet for danske virksomheder.

Nyheder

Regler om samtykke til markedsføring ændres – hvad betyder det for din virksomhed?

03/12/2019

Den 17. januar 2020 træder de nye ændringer i kraft, men hvad betyder det for dig, og hvad skal du særligt være opmærksom på? Bliv klogere på dette i denne nyhed. Markedsføringsloven opdateres, og det betyder, at der kommer nye regler for samtykke til markedsføring, dvs. den ”aftale”, som indgås for at den erhvervsdrivende får […]