NY VAREMÆRKELOV: HVAD BETYDER DET FOR DIG?

Den 1. januar 2019 trådte en ny varemærkelov i kraft. Den nye lov indeholder en række væsentlige ændringer, som er vigtige at være opmærksom på.

Den nye varemærkelov implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker. Som navnet på EU-direktivet indikerer, er formålet med reglerne en harmonisering af medlemsstaternes lovgivning på området.

I det følgende gennemgås nogle af de nye tiltag:

Kravet om grafisk gengivelse fjernes

Det er ikke længere et krav for registrering af et varemærke, at det kan gengives grafisk. Dette betyder for dig, at processen for registrering af varemærker bliver lettere. Eksempelvis for varemærker, der består af lyde, skal der ikke længere ansøges med et billede af noderne til lyden, men du kan i stedet ansøge på baggrund af en lydfil. Generelt indebærer ændringen, at der åbnes op for en mere fleksibel tilgang i forhold til teknologiudviklingen. Dette forventes at medføre, at vi i fremtiden vil se flere forsøg på registrering af utraditionelle varemærker som f.eks. duft-, lyd-, bevægelses- og multimedievaremærker.

Ændret gebyrstruktur

Gebyret for varemærkeansøgninger ændres med den nye varemærkelov. Gebyret beregnes herefter på samme måde som i forbindelse med EU-varemærkeansøgninger. Med den nye struktur bliver det billigere for en varemærkeansøger, der eksempelvis kun ønsker at ansøge om registrering af varemærket i én vareklasse.

Det tidligere grundgebyr på 2.350 kr. for tre klasser med et tillægsgebyr på 600 kr. for hver yderligere klasse, er ændret til et grundgebyr på 2.000 kr. for én klasse, hvorefter den første ekstra klasse koster 200 kr., og yderligere ekstra klasser koster 600 kr. pr. klasse.

Fast track-ordning og søgningsrapporter

Patent og Varemærkestyrelsen udarbejder almindelige søgningsrapporter ved behandling af varemærkeansøgninger. Denne ordning videreføres med den nye varemærkelov, men som noget nyt får ansøgere mulighed for at få en begrundet søgningsrapport (mod betaling af et tillægsgebyr til varemærkeansøgningen på 700 kr.). Den begrundende søgningsrapport vil i tillæg til den almindelige søgningsrapport indeholde en uddybende begrundelse for vurderingen af risikoen for forveksling for hver af de ældre rettigheder, som er anført i den almindelige søgningsrapport.

Med den nye varemærkelov indføres der også en ”fast track-ordning”, hermed er det muligt at fravælge søgningsrapporten under nærmere betingelser. Dette skal gøre det mere enkelt og hurtigt at få sit varemærke registreret.

Kravene til ibrugtagning præciseres

Man kan fortsat stifte varemærkerettigheder ved ibrugtagning. På lige netop dette punkt, er der således ikke søgt en tilnærmelse af EU-varemærkesystemet. Ændringen er således kun en præcisering i forhold til, hvad der tidligere var gældende. Det fremgår nu direkte af bestemmelsen om stiftelse af varemærkeret ved ibrugtagning, at retten kan stiftes, når ”brugen har et omfang, der er af mere end lokalt afgrænset karakter”.

Læs mere her.

For mere information er du velkommen til at kontakte Tobias Kisum, tobias.kisum@synchlaw.dk,+45 3080 6915.

Nyheder og indsigt
Nyheder/GDPR

Fem gode råd til hvordan I undgår en bøde på 1,5 millioner kroner fra Datatilsynet

11/06/2019

IDdesign A/S, som er detailhandler indenfor møbler og boligindretning, er blevet politianmeldt af Datatilsynet, som på baggrund af manglende sletning af ca. 385.000 kunders oplysninger, har indstillet selskabet til en bøde på 1,5 mio. kr. Christine Jans giver fem gode råd til, hvordan du overholder lovgivningen.

Pressemeddelelse

Synch, inQvation og TechBBQ præsenterer nyt initiativ: TalkBBQ – The Nordic Investment Culture

04/06/2019

Hvad vil det egentligt sige at have en ‘founder friendly’ startup-kultur? Synch, inQvation og TechBBQ har indgået et partnerskab, som skal være med til at svare på dette spørgsmål. Det har resulteret i tilblivelsen af et event under navnet: TalkBBQ – The Nordic Investment Culture.

Nyheder

Synch lancerer kunde efterspurgte GDPR-ydelser

24/05/2019

Den 25. maj 2019 fylder GDPR 1 år og vi har hos Synch hjulpet en lang række virksomheder med at overholde reglerne. På baggrund af ydet rådgivning, er der udviklet fire GDPR-ydelser, som kan hjælpe alt fra startup-virksomheden til tech-giganten.

Nyheder/GDPR

Facebooks datasamkørsel er misbrug af dominerende stilling

23/04/2019

Efter længere tids undersøgelse af Facebook fremlagde den tyske konkurrencemyndighed, Bundeskartellamt sin konklusion: Facebook har misbrugt sin dominerende stilling ved at sammenkæde brugerdata fra forskellige kilder.

Indsigt

GRØNT LYS TIL NYE COPYRIGHT-REGLER DER ÆNDRER ONLINE ADFÆRD

15/04/2019

Synchs Katrine Hedensted Madsen giver en kort update om EUs stærkt omdiskuterede copyright-direktiv, der har været under forhandling i flere år, men i sidste måned blev godkendt af EU Parlamentet og netop i dag også har fået grønt lys fra EU Rådet.

SynchWakeup/events

SynchWakeup: Få styr på ansættelses- og persondataret

11/04/2019

Deltag til SynchWakeup den 9. maj og få boostet din viden om ansættelsesvilkår og persondata. Fokus vil være på praktiske problemstillinger i forbindelse med medarbejderens tiltrædelse og fratrædelse, hvor vi vil gennemgå forpligtelser og faldgruber i en ansættelses- og persondataretlig belysning.