NY VAREMÆRKELOV: HVAD BETYDER DET FOR DIG?

Den 1. januar 2019 trådte en ny varemærkelov i kraft. Den nye lov indeholder en række væsentlige ændringer, som er vigtige at være opmærksom på.

Den nye varemærkelov implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker. Som navnet på EU-direktivet indikerer, er formålet med reglerne en harmonisering af medlemsstaternes lovgivning på området.

I det følgende gennemgås nogle af de nye tiltag:

Kravet om grafisk gengivelse fjernes

Det er ikke længere et krav for registrering af et varemærke, at det kan gengives grafisk. Dette betyder for dig, at processen for registrering af varemærker bliver lettere. Eksempelvis for varemærker, der består af lyde, skal der ikke længere ansøges med et billede af noderne til lyden, men du kan i stedet ansøge på baggrund af en lydfil. Generelt indebærer ændringen, at der åbnes op for en mere fleksibel tilgang i forhold til teknologiudviklingen. Dette forventes at medføre, at vi i fremtiden vil se flere forsøg på registrering af utraditionelle varemærker som f.eks. duft-, lyd-, bevægelses- og multimedievaremærker.

Ændret gebyrstruktur

Gebyret for varemærkeansøgninger ændres med den nye varemærkelov. Gebyret beregnes herefter på samme måde som i forbindelse med EU-varemærkeansøgninger. Med den nye struktur bliver det billigere for en varemærkeansøger, der eksempelvis kun ønsker at ansøge om registrering af varemærket i én vareklasse.

Det tidligere grundgebyr på 2.350 kr. for tre klasser med et tillægsgebyr på 600 kr. for hver yderligere klasse, er ændret til et grundgebyr på 2.000 kr. for én klasse, hvorefter den første ekstra klasse koster 200 kr., og yderligere ekstra klasser koster 600 kr. pr. klasse.

Fast track-ordning og søgningsrapporter

Patent og Varemærkestyrelsen udarbejder almindelige søgningsrapporter ved behandling af varemærkeansøgninger. Denne ordning videreføres med den nye varemærkelov, men som noget nyt får ansøgere mulighed for at få en begrundet søgningsrapport (mod betaling af et tillægsgebyr til varemærkeansøgningen på 700 kr.). Den begrundende søgningsrapport vil i tillæg til den almindelige søgningsrapport indeholde en uddybende begrundelse for vurderingen af risikoen for forveksling for hver af de ældre rettigheder, som er anført i den almindelige søgningsrapport.

Med den nye varemærkelov indføres der også en ”fast track-ordning”, hermed er det muligt at fravælge søgningsrapporten under nærmere betingelser. Dette skal gøre det mere enkelt og hurtigt at få sit varemærke registreret.

Kravene til ibrugtagning præciseres

Man kan fortsat stifte varemærkerettigheder ved ibrugtagning. På lige netop dette punkt, er der således ikke søgt en tilnærmelse af EU-varemærkesystemet. Ændringen er således kun en præcisering i forhold til, hvad der tidligere var gældende. Det fremgår nu direkte af bestemmelsen om stiftelse af varemærkeret ved ibrugtagning, at retten kan stiftes, når ”brugen har et omfang, der er af mere end lokalt afgrænset karakter”.

Læs mere her.

For mere information er du velkommen til at kontakte Tobias Kisum, tobias.kisum@synchlaw.dk,+45 3080 6915.

Nyheder og indsigt
Pressemeddelelse

Synch har indgået et partnerskab TechBBQ, som bygger videre på konceptet TalkBBQ

13/09/2019

Synch kan meddele, at vi er partnere til TechBBQ 2019, som afholdes den 18. til 19. september i Øksnehallen i København.

Nyheder

Mandeep Singh Rathour medvirker i podcasten ‘Magtens Tredeling’

12/09/2019

Mandeep Singh Rathour medvirker i podcasten, Magtens Tredeling, hos K-News. I podcasten sættes der fokus på, hvordan det finansielle statsregulerede institioner forholder sig til Facebooks kommende kryptoprojekt Libra.

Nyheder

Michael Brandt: “Vi har behov for, at universiteterne uddanner jurister med den fornødne indsigt i forretning og teknologi”

10/09/2019

Michael Brandt udtaler sig til AdvokatWatch om, at advokatfirmaer efterlyser jurister med forretningsforståelse og teknologisk viden.

SynchWakeup/events

Seminar: EXPANDING YOUR BUSINESS TO THE USA

06/09/2019

Synch og Nordic Legal Tech inviterer til seminar den 24. september fra kl. 9:00-11:00 om “Expanding your business to the USA”.

Nyheder

Michael Brandt og Mandeep Singh Rathour er interviewet af AdvokatWatch

05/09/2019

Michael Brandt og Mandeep Singh Rathour er interviewet af AdvokatWatch: “Vi har en vision om at blive teknologivirksomhedernes foretrukne advokatfirma”.

Pressemeddelelse

Erfaren teknologi-advokat skifter til Synch

02/09/2019

Mandeep Singh Rathour bliver en del af Synch og sikrer et vigtigt skridt på vej mod at blive Danmarks førende advokatfirma inden for teknologi.