NY VAREMÆRKELOV: HVAD BETYDER DET FOR DIG?

Den 1. januar 2019 trådte en ny varemærkelov i kraft. Den nye lov indeholder en række væsentlige ændringer, som er vigtige at være opmærksom på.

Den nye varemærkelov implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker. Som navnet på EU-direktivet indikerer, er formålet med reglerne en harmonisering af medlemsstaternes lovgivning på området.

I det følgende gennemgås nogle af de nye tiltag:

Kravet om grafisk gengivelse fjernes

Det er ikke længere et krav for registrering af et varemærke, at det kan gengives grafisk. Dette betyder for dig, at processen for registrering af varemærker bliver lettere. Eksempelvis for varemærker, der består af lyde, skal der ikke længere ansøges med et billede af noderne til lyden, men du kan i stedet ansøge på baggrund af en lydfil. Generelt indebærer ændringen, at der åbnes op for en mere fleksibel tilgang i forhold til teknologiudviklingen. Dette forventes at medføre, at vi i fremtiden vil se flere forsøg på registrering af utraditionelle varemærker som f.eks. duft-, lyd-, bevægelses- og multimedievaremærker.

Ændret gebyrstruktur

Gebyret for varemærkeansøgninger ændres med den nye varemærkelov. Gebyret beregnes herefter på samme måde som i forbindelse med EU-varemærkeansøgninger. Med den nye struktur bliver det billigere for en varemærkeansøger, der eksempelvis kun ønsker at ansøge om registrering af varemærket i én vareklasse.

Det tidligere grundgebyr på 2.350 kr. for tre klasser med et tillægsgebyr på 600 kr. for hver yderligere klasse, er ændret til et grundgebyr på 2.000 kr. for én klasse, hvorefter den første ekstra klasse koster 200 kr., og yderligere ekstra klasser koster 600 kr. pr. klasse.

Fast track-ordning og søgningsrapporter

Patent og Varemærkestyrelsen udarbejder almindelige søgningsrapporter ved behandling af varemærkeansøgninger. Denne ordning videreføres med den nye varemærkelov, men som noget nyt får ansøgere mulighed for at få en begrundet søgningsrapport (mod betaling af et tillægsgebyr til varemærkeansøgningen på 700 kr.). Den begrundende søgningsrapport vil i tillæg til den almindelige søgningsrapport indeholde en uddybende begrundelse for vurderingen af risikoen for forveksling for hver af de ældre rettigheder, som er anført i den almindelige søgningsrapport.

Med den nye varemærkelov indføres der også en ”fast track-ordning”, hermed er det muligt at fravælge søgningsrapporten under nærmere betingelser. Dette skal gøre det mere enkelt og hurtigt at få sit varemærke registreret.

Kravene til ibrugtagning præciseres

Man kan fortsat stifte varemærkerettigheder ved ibrugtagning. På lige netop dette punkt, er der således ikke søgt en tilnærmelse af EU-varemærkesystemet. Ændringen er således kun en præcisering i forhold til, hvad der tidligere var gældende. Det fremgår nu direkte af bestemmelsen om stiftelse af varemærkeret ved ibrugtagning, at retten kan stiftes, når ”brugen har et omfang, der er af mere end lokalt afgrænset karakter”.

Læs mere her.

For mere information er du velkommen til at kontakte Tobias Kisum, tobias.kisum@synchlaw.dk,+45 3080 6915.

Nyheder og indsigt
Nyheder

Daniel Kiil er oplægsholder til GOTO Nights CPH om “LEGAL TECH: DATA PROTECTION, AI AND COMPLIANCE BY TECHNICAL MEANS”

februar 15, 2019

Daniel Kiil er oplægsholder sammen med Ramon Soto Mathiesen fra SPISE MISU ApS til GOTO Nights Copenhagen den 19. marts . Emnerne er “Legal Tech: Data protection, AI and compliance by technical means”.

Insights

No-deal Brexit og GDPR

februar 14, 2019

Det Europæiske Databeskyttelsesråd udtaler sig overholdelse af GDPR ved no-deal Brexit.

Insights

DATATILSYNET OFFENTLIGGØR FOKUSOMRÅDER FOR PLANLAGTE TILSYN – ER DIN VIRKSOMHED KLAR?

februar 8, 2019

Datatilsynet har den 31. januar 2019 offentliggjort, hvilke områder som de vil fokusere på ved de planlagte tilsyn i det første halvår af 2019. Synchs GDPR-team fortæller om, hvad Datatilsynet konkret vil have fokus på.

SynchWakeup/events

SYNCHWAKEUP: FÅ STYR PÅ DIGITAL MARKEDSFØRINGSRET

januar 31, 2019

SynchWakeup er en række seminarer, som har fokus på at give dig praktisk viden om juridiske emner. Deltag til SynchWakeup den 19. februar og bliv opdateret på aktuelle emner inden for digital markedsføringsret.

Insights

NY VAREMÆRKELOV: HVAD BETYDER DET FOR DIG?

januar 18, 2019

Den 1. januar 2019 trådte en ny varemærkelov i kraft. Den nye lov indeholder en række væsentlige ændringer, som er vigtige at være opmærksom på.

Insights

Ny spamvejledning fra Forbrugerombudsmanden

december 21, 2018

Synchs Christine Jans, der rådgiver virksomheder i markedsføringsloven, fortæller om den nye spamvejledning fra Forbrugerombudsmanden, som den 20. december har offentliggjort en ny spamvejledning, som tager højde for digitalisering, ændringer i markedsføringsloven fra juli 2017 og ny praksis på området.