Ny spamvejledning fra Forbrugerombudsmanden

Synchs Christine Jans, der rådgiver virksomheder i markedsføringsloven, fortæller om den nye spamvejledning fra Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerombudsmanden modtager typisk 20.000 spamklager om året. Derfor er det vigtigt at have styr på reglerne vedrørende spam. Forbrugerombudsmanden har den 20. december offentliggjort en ny spamvejledning, som tager højde for digitalisering, ændringer i markedsføringsloven (juli 2017) og ny praksis på området.

Hermed til tilføjelserne i vejledningen:

  • Specifikation af varer og tjenesteydelser: Før den nye markedsføringslov var der krav om, at der skulle fremgå en udtømmende liste af alle de produkter samtykket skulle omfatte. Efter 1. juli 2017 er det i orden kun at skrive ”vores produktsortiment”, men det skal være almenkendt, hvilke produktkategorier virksomheden har i sit sortiment, og det er virksomheden, der har den bevisbyrde.
  • Markedsføring over for tidligere kunder af egne tilsvarende varer og tjenesteydelser uden samtykke: Forbrugerombudsmanden giver i vejledningen nye eksempler på, hvad der er ”tilsvarende varer og tjenesteydelser”.
  • Samtykker der omfatter flere virksomheder: Hvis samtykket omfatter flere virksomheder skal antallet af virksomheder fremgå. Konkretiseringen kan ske ved brug af en mouse-over-funktion eller via et link til en side eller liste med navn til de virksomheder, som personen giver samtykke til at modtage markedsføring fra.
  • Kommunikationsmedie: Der er i vejledningen et bilag, som relaterer sig til sociale medier. Her kræver Forbrugerombudsmanden, at de konkrete sociale medier, der anvendes, skal angives ved navn (fx Facebook, Twitter, LinkedIn). Ligeledes skal den måde, hvorpå virksomheden vil kommunikere med personen angives, fx i form af private beskeder eller notifikationer på det pågældende sociale medie.
  • Opdatering og udvidelse af samtykket: Hvis en virksomhed har indhentet et samtykke til at sende markedsføring fx via mail til en modtager, må virksomheden gerne sende en mail (men ikke fx en sms) til modtageren og opfordre modtageren til at opdatere sit samtykke via et link. Dette gælder også, selvom en opdatering af samtykket, derved kan indebære en udvidelse af samtykket i forhold til nye kommunikationsformer eller produktkategorier. Virksomheden kan også sende en sms om det tilsvarende, hvis virksomheden har indhentet samtykke til markedsføring pr. sms. Virksomheden må ikke opfordre modtageren til at give samtykke til at modtage markedsføring over for andre virksomheder, såsom koncernforbundne eller samarbejdspartnere.
  • Forældelse af samtykker som er indhentet som led i en konkurrence: Et samtykke der er indhentet som led i en konkurrence, hvor modtageren giver samtykke til at modtage markedsføring fra flere virksomheder, er bortfaldet, hvis virksomheden ikke har anvendt samtykket i et år efter, at samtykket er blevet indhentet.
  • Brugeranmeldelser: Ved brugeranmeldelser af købsoplevelser på rating-portaler (såsom Trustpilot) skal virksomheden føre en nej-tak-liste, hvor personer har frabedt sig henvendelser med opfordringer om at anmelde en købsoplevelse. Hvis virksomheden alligevel henvender sig med en sådan henvendelse er dette i strid med markedsføringsloven.

OBS: Vejledningen indeholder ikke reglerne for brug af anden kommunikation såsom breve, automatiske opkaldssystemer, telefax og telefon. Forbrugerombudsmanden lover en vejledning vedrørende telefoniske henvendelser i 2019.

Forbrugerombudsmandens vejledning skal forstås som en fortolkning af reglerne, men i sidste ende er det domstolene, der afgør, om der er begået et strafbart forhold og dermed om markedsføringsloven er overtrådt. Vejledningen om spam skal læses og forstås i overensstemmelse med Datatilsynets vejledninger om de registreredes rettigheder og samtykke.

Læs mere om Forbrugerombudsmandens vejledning om spam her.

For mere information kontakt venligst Christine Janschristine.jans@synchlaw.dk, +45 6058 8862

Nyheder og indsigt
Pressemeddelelse

Synch København og Integra fusionerer

23/01/2020

Synch og Integra Advokater i København fusionerer med virkning fra 1. januar. Med fusionen udbygger det fusionerede selskab sin position som specialiseret tech-advokatfirma med lokal forankring i Norden.

Nyheder

Slut med Privacy Shield og nye krav til EU-Kommissionens standardkontrakter

17/07/2020

EU-Domstolen har i en dom afgjort, at Privacy Shield ikke kan bruges som overførselsgrundlag af data til USA, men EU’s standardkontrakter har klaret frisag

Nyheder

Nye matchinglån fra Vækstfonden

07/05/2020

Vækstfonden tilbyder ny en række nye favorable matchinglån, som giver virksomheder mulighed for at låne op til 3 gange et investeret beløb. Læs i denne nyhed om vilkårene for lånene

Pressemeddelelse

Synch spins-off legal tech business through the creation of Maigon

05/05/2020

Synch has decided to spin-off parts of its legal tech development, which to date has been conducted within SynchLab. A separate new entity has been formed and has taken over and will offer the following solutions; Maigon DPA, Maigon PPC and Maigon Automation. Synch has several times been noted for and also been nominated by […]

Nyheder

Synch er en del af Öresundseksperterna

24/04/2020

Synch, som et af de få advokatfirmaer, har en tilstedeværelse på begge sider af Øresund; i Skåne og i København. Vi sætter en ære i at yde smidig rådgivning på tværs af Øresund og er derfor stolte af at være udvalgt til at ingå i Øresundseksperterne der er en del af Øresunddirekt. Synchs eksperter er […]

Blogindlæg Insights

Gode juridiske råd i forbindelse med COVID-19

12/03/2020

I dette blog-indlæg fortæller Synchs danske advokater om de juridiske udfordringer, som COVID-19 har afstedkommet for danske virksomheder.