Ny spamvejledning fra Forbrugerombudsmanden

Synchs Christine Jans, der rådgiver virksomheder i markedsføringsloven, fortæller om den nye spamvejledning fra Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerombudsmanden modtager typisk 20.000 spamklager om året. Derfor er det vigtigt at have styr på reglerne vedrørende spam. Forbrugerombudsmanden har den 20. december offentliggjort en ny spamvejledning, som tager højde for digitalisering, ændringer i markedsføringsloven (juli 2017) og ny praksis på området.

Hermed til tilføjelserne i vejledningen:

  • Specifikation af varer og tjenesteydelser: Før den nye markedsføringslov var der krav om, at der skulle fremgå en udtømmende liste af alle de produkter samtykket skulle omfatte. Efter 1. juli 2017 er det i orden kun at skrive ”vores produktsortiment”, men det skal være almenkendt, hvilke produktkategorier virksomheden har i sit sortiment, og det er virksomheden, der har den bevisbyrde.
  • Markedsføring over for tidligere kunder af egne tilsvarende varer og tjenesteydelser uden samtykke: Forbrugerombudsmanden giver i vejledningen nye eksempler på, hvad der er ”tilsvarende varer og tjenesteydelser”.
  • Samtykker der omfatter flere virksomheder: Hvis samtykket omfatter flere virksomheder skal antallet af virksomheder fremgå. Konkretiseringen kan ske ved brug af en mouse-over-funktion eller via et link til en side eller liste med navn til de virksomheder, som personen giver samtykke til at modtage markedsføring fra.
  • Kommunikationsmedie: Der er i vejledningen et bilag, som relaterer sig til sociale medier. Her kræver Forbrugerombudsmanden, at de konkrete sociale medier, der anvendes, skal angives ved navn (fx Facebook, Twitter, LinkedIn). Ligeledes skal den måde, hvorpå virksomheden vil kommunikere med personen angives, fx i form af private beskeder eller notifikationer på det pågældende sociale medie.
  • Opdatering og udvidelse af samtykket: Hvis en virksomhed har indhentet et samtykke til at sende markedsføring fx via mail til en modtager, må virksomheden gerne sende en mail (men ikke fx en sms) til modtageren og opfordre modtageren til at opdatere sit samtykke via et link. Dette gælder også, selvom en opdatering af samtykket, derved kan indebære en udvidelse af samtykket i forhold til nye kommunikationsformer eller produktkategorier. Virksomheden kan også sende en sms om det tilsvarende, hvis virksomheden har indhentet samtykke til markedsføring pr. sms. Virksomheden må ikke opfordre modtageren til at give samtykke til at modtage markedsføring over for andre virksomheder, såsom koncernforbundne eller samarbejdspartnere.
  • Forældelse af samtykker som er indhentet som led i en konkurrence: Et samtykke der er indhentet som led i en konkurrence, hvor modtageren giver samtykke til at modtage markedsføring fra flere virksomheder, er bortfaldet, hvis virksomheden ikke har anvendt samtykket i et år efter, at samtykket er blevet indhentet.
  • Brugeranmeldelser: Ved brugeranmeldelser af købsoplevelser på rating-portaler (såsom Trustpilot) skal virksomheden føre en nej-tak-liste, hvor personer har frabedt sig henvendelser med opfordringer om at anmelde en købsoplevelse. Hvis virksomheden alligevel henvender sig med en sådan henvendelse er dette i strid med markedsføringsloven.

OBS: Vejledningen indeholder ikke reglerne for brug af anden kommunikation såsom breve, automatiske opkaldssystemer, telefax og telefon. Forbrugerombudsmanden lover en vejledning vedrørende telefoniske henvendelser i 2019.

Forbrugerombudsmandens vejledning skal forstås som en fortolkning af reglerne, men i sidste ende er det domstolene, der afgør, om der er begået et strafbart forhold og dermed om markedsføringsloven er overtrådt. Vejledningen om spam skal læses og forstås i overensstemmelse med Datatilsynets vejledninger om de registreredes rettigheder og samtykke.

Læs mere om Forbrugerombudsmandens vejledning om spam her.

For mere information kontakt venligst Christine Janschristine.jans@synchlaw.dk, +45 6058 8862

Nyheder og indsigt
Nyheder

Regler om samtykke til markedsføring ændres – hvad betyder det for din virksomhed?

03/12/2019

Den 17. januar 2020 træder de nye ændringer i kraft, men hvad betyder det for dig, og hvad skal du særligt være opmærksom på? Bliv klogere på dette i denne nyhed. Markedsføringsloven opdateres, og det betyder, at der kommer nye regler for samtykke til markedsføring, dvs. den ”aftale”, som indgås for at den erhvervsdrivende får […]

Pressemeddelelse

SYNCH HAR YDET JURIDISK RÅDGIVNING TIL SKALL STUDIO I FORBINDELSE MED TRANSAKTION

22/10/2019

Synch har assisteret SKALL STUDIO i forbindelse med transaktion. Tobias Kisum har ledet transaktionen.

MEMORANDUM THE CLOUD ACT
Nyheder

Mandeep Singh Rathour interviewet af K-News

17/10/2019

K-News sætter fokus på, at advokatbranchen er præget af en traditionel tilgang og en manglende evne til at omstille forretningsgangene til en ny digital virksomhed tilpasset den yngre generations behov. I denne forbindelse er Mandeep Singh Rathour interviewet om advokatbranchen og bl.a. hvordan Synch har fokus på digital forretning.

Pressemeddelelse

Synch og FDIH har samarbejdet om at udvikle et digitalt værktøj, der forsimpler udarbejdelse og tilretning af handelsbetingelser

16/10/2019

Synch har udviklet et digitalt værktøj til FDIH (Forening for Dansk Internethandel). Det giver e-handlerne mulighed for effektivt at udarbejde handelsbetingelser, der lever op til lovgivningen.

Nyheder/GDPR

EU-domstolen fastslår: Anvendelse af cookies kræver aktivt samtykke

04/10/2019

EU-domstolen har den 1. oktober 2019 fastslået, at et samtykke, der indhentes ved et forudafkrydset felt, ikke er gyldigt, da der kræves en aktiv handling fra brugeren.

SynchWakeup/events

SYNCHWAKEUP: PRAKTISK DATABESKYTTELSE – HVAD ER STATUS SIDEN 25. MAJ 2018?

03/10/2019

SynchWakeup: Praktisk databeskyttelse – Hvad er status siden 25. maj 2018 afholdes den 29. oktober fra kl. 9:00-12:00.