Ny spamvejledning fra Forbrugerombudsmanden

Synchs Christine Jans, der rådgiver virksomheder i markedsføringsloven, fortæller om den nye spamvejledning fra Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerombudsmanden modtager typisk 20.000 spamklager om året. Derfor er det vigtigt at have styr på reglerne vedrørende spam. Forbrugerombudsmanden har den 20. december offentliggjort en ny spamvejledning, som tager højde for digitalisering, ændringer i markedsføringsloven (juli 2017) og ny praksis på området.

Hermed til tilføjelserne i vejledningen:

  • Specifikation af varer og tjenesteydelser: Før den nye markedsføringslov var der krav om, at der skulle fremgå en udtømmende liste af alle de produkter samtykket skulle omfatte. Efter 1. juli 2017 er det i orden kun at skrive ”vores produktsortiment”, men det skal være almenkendt, hvilke produktkategorier virksomheden har i sit sortiment, og det er virksomheden, der har den bevisbyrde.
  • Markedsføring over for tidligere kunder af egne tilsvarende varer og tjenesteydelser uden samtykke: Forbrugerombudsmanden giver i vejledningen nye eksempler på, hvad der er ”tilsvarende varer og tjenesteydelser”.
  • Samtykker der omfatter flere virksomheder: Hvis samtykket omfatter flere virksomheder skal antallet af virksomheder fremgå. Konkretiseringen kan ske ved brug af en mouse-over-funktion eller via et link til en side eller liste med navn til de virksomheder, som personen giver samtykke til at modtage markedsføring fra.
  • Kommunikationsmedie: Der er i vejledningen et bilag, som relaterer sig til sociale medier. Her kræver Forbrugerombudsmanden, at de konkrete sociale medier, der anvendes, skal angives ved navn (fx Facebook, Twitter, LinkedIn). Ligeledes skal den måde, hvorpå virksomheden vil kommunikere med personen angives, fx i form af private beskeder eller notifikationer på det pågældende sociale medie.
  • Opdatering og udvidelse af samtykket: Hvis en virksomhed har indhentet et samtykke til at sende markedsføring fx via mail til en modtager, må virksomheden gerne sende en mail (men ikke fx en sms) til modtageren og opfordre modtageren til at opdatere sit samtykke via et link. Dette gælder også, selvom en opdatering af samtykket, derved kan indebære en udvidelse af samtykket i forhold til nye kommunikationsformer eller produktkategorier. Virksomheden kan også sende en sms om det tilsvarende, hvis virksomheden har indhentet samtykke til markedsføring pr. sms. Virksomheden må ikke opfordre modtageren til at give samtykke til at modtage markedsføring over for andre virksomheder, såsom koncernforbundne eller samarbejdspartnere.
  • Forældelse af samtykker som er indhentet som led i en konkurrence: Et samtykke der er indhentet som led i en konkurrence, hvor modtageren giver samtykke til at modtage markedsføring fra flere virksomheder, er bortfaldet, hvis virksomheden ikke har anvendt samtykket i et år efter, at samtykket er blevet indhentet.
  • Brugeranmeldelser: Ved brugeranmeldelser af købsoplevelser på rating-portaler (såsom Trustpilot) skal virksomheden føre en nej-tak-liste, hvor personer har frabedt sig henvendelser med opfordringer om at anmelde en købsoplevelse. Hvis virksomheden alligevel henvender sig med en sådan henvendelse er dette i strid med markedsføringsloven.

OBS: Vejledningen indeholder ikke reglerne for brug af anden kommunikation såsom breve, automatiske opkaldssystemer, telefax og telefon. Forbrugerombudsmanden lover en vejledning vedrørende telefoniske henvendelser i 2019.

Forbrugerombudsmandens vejledning skal forstås som en fortolkning af reglerne, men i sidste ende er det domstolene, der afgør, om der er begået et strafbart forhold og dermed om markedsføringsloven er overtrådt. Vejledningen om spam skal læses og forstås i overensstemmelse med Datatilsynets vejledninger om de registreredes rettigheder og samtykke.

Læs mere om Forbrugerombudsmandens vejledning om spam her.

For mere information kontakt venligst Christine Janschristine.jans@synchlaw.dk, +45 6058 8862

Nyheder og indsigt
Nyheder

Høje bøder for ulovligt telefonsalg

marts 7, 2019

Det er ulovligt at kontakte forbrugere uden samtykke og Forbrugerombudsmanden har nu politianmeldt 13 virksomheder.

Insights

STIGNING I ANTALLET AF KLAGER TIL DATATILSYNET

februar 21, 2019

Siden den 25. maj 2018 til udgangen af 2018 har Datatilsynet modtaget cirka 3.800 klager og forespørgsler, som særligt handler om de registreredes rettigheder. Forbrugerne er således blevet mere bevidste om deres rettigheder og det understreger, hvor vigtigt det er for virksomheder at være klar over sine forpligtelser i henhold til GDPR.

Nyheder

Daniel Kiil er oplægsholder til GOTO Nights CPH om “LEGAL TECH: DATA PROTECTION, AI AND COMPLIANCE BY TECHNICAL MEANS”

februar 15, 2019

Daniel Kiil er oplægsholder sammen med Ramon Soto Mathiesen fra SPISE MISU ApS til GOTO Nights Copenhagen den 19. marts . Emnerne er “Legal Tech: Data protection, AI and compliance by technical means”.

Insights

No-deal Brexit og GDPR

februar 14, 2019

Det Europæiske Databeskyttelsesråd udtaler sig overholdelse af GDPR ved no-deal Brexit.

Insights

DATATILSYNET OFFENTLIGGØR FOKUSOMRÅDER FOR PLANLAGTE TILSYN – ER DIN VIRKSOMHED KLAR?

februar 8, 2019

Datatilsynet har den 31. januar 2019 offentliggjort, hvilke områder som de vil fokusere på ved de planlagte tilsyn i det første halvår af 2019. Synchs GDPR-team fortæller om, hvad Datatilsynet konkret vil have fokus på.

SynchWakeup/events

SYNCHWAKEUP: FÅ STYR PÅ DIGITAL MARKEDSFØRINGSRET

januar 31, 2019

SynchWakeup er en række seminarer, som har fokus på at give dig praktisk viden om juridiske emner. Deltag til SynchWakeup den 19. februar og bliv opdateret på aktuelle emner inden for digital markedsføringsret.