Fælles dataansvar mellem Facebook og administratorer af sider på Facebook

EU-domstolen er i sin nyligt afsagte dom  kommet frem til, at en administrator af en Facebook-side har fælles dataansvar med Facebook i forhold til behandlingen af oplysninger om de personer, som besøger virksomhedssiden. Dette betyder, at man er fælles om ansvaret for behandlingen og dermed også de forpligtelser, som følger af lovgivningen, herunder at de fælles dataansvarlige på en gennemsigtig måde skal fastlægge deres respektive ansvar for overholdelse af forpligtelserne i databeskyttelseslovgivningen i mellem sig.

Begrundelsen for det fælles dataansvar er, at administratoren er med til at bestemme formål og hjælpemidler ved behandling af personoplysninger om de besøgende på fansiden, fx når administratoren bestemmer og tillader det sociale medie at indsamle oplysninger, som det sociale medie kan henføre til identificerbare fysiske personer.

”Mange virksomheder benytter sociale medier i deres eksterne kommunikation med kunder og samarbejdspartnere. Ved at afklare rollefordelingen mellem de involverede parter er afgørelsen interessant, da den giver virksomhederne en indikation af, hvilke forpligtelser i persondataforordningen de skal være opmærksomme på, når de benytter sociale medier.” udtaler Niels Dahl-Nielsen.

Dommen udtaler sig desuden om, hvilke landes databeskyttelsesmyndigheder der er kompetente til at træffe afgørelser omkring overholdelse af persondatalovgivningen, når databehandling sker i flere forskellige lande.

Det skal for god ordens skyld oplyses, at dommen er afsagt på baggrund af en fortolkning af persondatadirektivet, og ikke persondataforordningen. Det må dog formodes, at en dom på baggrund af en fortolkning af persondataforordningen om samme forhold vil falde ud på lignende vis.

Dommen kan læses her.

For mere information kontakt venligst Niels Dahl-Nielsen, niels.dahl-nielsen@synchlaw.dk, +45 4030 9749.

Nyheder og indsigt
Pressemeddelelse

Synch København og Integra fusionerer

23/01/2020

Synch og Integra Advokater i København fusionerer med virkning fra 1. januar. Med fusionen udbygger det fusionerede selskab sin position som specialiseret tech-advokatfirma med lokal forankring i Norden.

Nyheder

Nye matchinglån fra Vækstfonden

07/05/2020

Vækstfonden tilbyder ny en række nye favorable matchinglån, som giver virksomheder mulighed for at låne op til 3 gange et investeret beløb. Læs i denne nyhed om vilkårene for lånene

Pressemeddelelse

Synch spins-off legal tech business through the creation of Maigon

05/05/2020

Synch has decided to spin-off parts of its legal tech development, which to date has been conducted within SynchLab. A separate new entity has been formed and has taken over and will offer the following solutions; Maigon DPA, Maigon PPC and Maigon Automation. Synch has several times been noted for and also been nominated by […]

Nyheder

Synch er en del af Öresundseksperterna

24/04/2020

Synch, som et af de få advokatfirmaer, har en tilstedeværelse på begge sider af Øresund; i Skåne og i København. Vi sætter en ære i at yde smidig rådgivning på tværs af Øresund og er derfor stolte af at være udvalgt til at ingå i Øresundseksperterne der er en del af Øresunddirekt. Synchs eksperter er […]

Blogindlæg Insights

Gode juridiske råd i forbindelse med COVID-19

12/03/2020

I dette blog-indlæg fortæller Synchs danske advokater om de juridiske udfordringer, som COVID-19 har afstedkommet for danske virksomheder.

Nyheder

Regler om samtykke til markedsføring ændres – hvad betyder det for din virksomhed?

03/12/2019

Den 17. januar 2020 træder de nye ændringer i kraft, men hvad betyder det for dig, og hvad skal du særligt være opmærksom på? Bliv klogere på dette i denne nyhed. Markedsføringsloven opdateres, og det betyder, at der kommer nye regler for samtykke til markedsføring, dvs. den ”aftale”, som indgås for at den erhvervsdrivende får […]