Det franske Datatilsyn: Google pålagt bøde af det franske datatilsyn på 50 millioner EUR for manglende information og ugyldige samtykker

21.01.2019

Datatilsynet modtog i maj 2018 to klager over, hvordan Google behandlede personoplysninger i forbindelse med oprettelsen af brugere på Android-telefoner, og indledte en undersøgelse af Google.

Datatilsynet fandt frem til, at Google ikke informerede deres brugere tilstrækkeligt om, hvordan deres personoplysninger blev behandlet. Oplysninger om behandlingens formål, opbevaringsvarighed, og hvilke personoplysninger, der blev brugt til målrettet markedsføring, var spredt ud over flere forskellige dokumenter og var ikke let tilgængelige. Desuden var alle oplysninger ikke tilstrækkeligt forståelige og omfattende.

Google havde derudover ikke et gyldigt samtykke til målrettet markedsføring over for deres brugere, da brugerne ikke gav samtykke på et tilstrækkeligt oplyst grundlag og samtykket var hverken utvetydigt eller specifikt, fordi der var forudafkrydset i det felt, der gav tilladelse til målrettet markedsføring, og fordi brugerne gav samtykke til alle Googles behandlinger af brugerens personoplysninger ved at sætte et kryds i et enkelt felt.

Lovbrud

  • Manglende gennemsigtighed og information, fordi brugerne ikke blev informeret om behandlingen af deres personoplysninger på en lettilgængelig måde.

  • Google havde ikke gyldige samtykker.

Sanktion på EUR 50.000.000

Skærpende omstændigheder

  • Flere overtrædelser af lovgivningens grundlæggende krav om gennemsigtighed, tilgængelighed af informationer samt krav om lovligt grundlag for behandling af personoplysninger.
  • Overtrædelserne berørte millioner af brugere på tværs af mere end 20 af Googles tjenester og involverede mange forskellige former for personoplysninger.
  • Overtrædelserne var sket over en længere periode og var endnu ikke ophørt, da bøden blev pålagt.

Kommentarer

Google har kæret afgørelsen, og sagen går derfor videre til de franske domstole.

Link til nyhedsartikel fra CNIL her.

Afgørelsen kan findes på dette link (på fransk) her.