DATATILSYNET INDSTILLER TAXASELSKABET 4×35 TIL BØDE PÅ 1,2 millioner danske kroner

Selskabet Taxa 4×35 er blevet politianmeldt af Datatilsynet, som på baggrund af manglende sletning af oplysninger om kunderne, har indstillet selskabet til en bøde på 1,2 mio. kr. for overtrædelse af GDPR.

Sagen kort

Datatilsynet var i efteråret 2018 på tilsynsbesøg hos selskabet, hvor der bl.a. blev set på, om taxaselskabet havde fastsat frister for sletning af kundernes oplysninger samt om fristerne bliver efterlevet.

Selskabet oplyste, at de oplysninger, der anvendes til kundens bestilling og afvikling af taxature, anonymiseredes efter to år, da der herefter ikke længere var behov for at kunne identificere kunden.

Det viste sig imidlertid, det det kun var kundens navn, der slettedes efter de to år og ikke kundens telefonnummer, der først slettedes efter fem år. Oplysninger om kundens taxature, herunder opsamlings- og afleveringsadresser, kunne derfor fortsat henføres til en fysisk person via telefonnummeret. Ifølge selskabet var årsagen til, at telefonnummeret ikke slettedes, at nummeret var nøglen til selskabets database og derfor nødvendigt i forhold til selskabets produkt- og forretningsudvikling.

Efter Datatilsynets opfattelse kan man imidlertid ikke fastsætte en slettefrist, som er tre år længere end nødvendigt, blot fordi virksomhedens system gør det besværligt at efterleve reglerne i GDPR.

Hvad kan vi lære af afgørelsen?

Afgørelsen giver brugbart input til, hvordan myndighederne fortolker de generelle principper i GDPR om bl.a. opbevaringsbegrænsning, dataminimering og dokumentation. Den gentager desuden en række allerede kendte forhold, nemlig at anonymisering skal være uigenkaldelig for at bringe data uden for GDPRs område samt at man skal have klarhed over sit behandlingsgrundlag.

”Mange selskaber er langt fra klar over i hvilket omfang man må opbevare personoplysninger, der ikke længere benyttes. Disse oplysninger bør anonymiseres eller slettes, og man skal have styr på sine procedurer”, fortæller Niels Dahl-Nielsen.

Se hele Datatilsynets afgørelse her.

Er du i tvivl om, hvorvidt du overholder GDPR?

Synchs GDPR-team står klar til at rådgive dig. Vi tilbyder en række GDPR-pakker, så vi kan opfylde dit behov. For mere information kontakt venligst:

Niels Dahl-Nielsen,niels.dahl-nielsen@synchlaw.dk, +45 4030 9749

Christine Janschristine.jans@synchlaw.dk, +45 6058 8862

Daniel KiilDaniel.kiil@synchlaw.dk, +45 5190 8339

Nyheder og indsigt
Pressemeddelelse

Synch København og Integra fusionerer

23/01/2020

Synch og Integra Advokater i København fusionerer med virkning fra 1. januar. Med fusionen udbygger det fusionerede selskab sin position som specialiseret tech-advokatfirma med lokal forankring i Norden.

Nyheder

Nye matchinglån fra Vækstfonden

07/05/2020

Vækstfonden tilbyder ny en række nye favorable matchinglån, som giver virksomheder mulighed for at låne op til 3 gange et investeret beløb. Læs i denne nyhed om vilkårene for lånene

Pressemeddelelse

Synch spins-off legal tech business through the creation of Maigon

05/05/2020

Synch has decided to spin-off parts of its legal tech development, which to date has been conducted within SynchLab. A separate new entity has been formed and has taken over and will offer the following solutions; Maigon DPA, Maigon PPC and Maigon Automation. Synch has several times been noted for and also been nominated by […]

Nyheder

Synch er en del af Öresundseksperterna

24/04/2020

Synch, som et af de få advokatfirmaer, har en tilstedeværelse på begge sider af Øresund; i Skåne og i København. Vi sætter en ære i at yde smidig rådgivning på tværs af Øresund og er derfor stolte af at være udvalgt til at ingå i Øresundseksperterne der er en del af Øresunddirekt. Synchs eksperter er […]

Blogindlæg Insights

Gode juridiske råd i forbindelse med COVID-19

12/03/2020

I dette blog-indlæg fortæller Synchs danske advokater om de juridiske udfordringer, som COVID-19 har afstedkommet for danske virksomheder.

Nyheder

Regler om samtykke til markedsføring ændres – hvad betyder det for din virksomhed?

03/12/2019

Den 17. januar 2020 træder de nye ændringer i kraft, men hvad betyder det for dig, og hvad skal du særligt være opmærksom på? Bliv klogere på dette i denne nyhed. Markedsføringsloven opdateres, og det betyder, at der kommer nye regler for samtykke til markedsføring, dvs. den ”aftale”, som indgås for at den erhvervsdrivende får […]