DATATILSYNET INDSTILLER TAXASELSKABET 4×35 TIL BØDE PÅ 1,2 millioner danske kroner

Selskabet Taxa 4×35 er blevet politianmeldt af Datatilsynet, som på baggrund af manglende sletning af oplysninger om kunderne, har indstillet selskabet til en bøde på 1,2 mio. kr. for overtrædelse af GDPR.

Sagen kort

Datatilsynet var i efteråret 2018 på tilsynsbesøg hos selskabet, hvor der bl.a. blev set på, om taxaselskabet havde fastsat frister for sletning af kundernes oplysninger samt om fristerne bliver efterlevet.

Selskabet oplyste, at de oplysninger, der anvendes til kundens bestilling og afvikling af taxature, anonymiseredes efter to år, da der herefter ikke længere var behov for at kunne identificere kunden.

Det viste sig imidlertid, det det kun var kundens navn, der slettedes efter de to år og ikke kundens telefonnummer, der først slettedes efter fem år. Oplysninger om kundens taxature, herunder opsamlings- og afleveringsadresser, kunne derfor fortsat henføres til en fysisk person via telefonnummeret. Ifølge selskabet var årsagen til, at telefonnummeret ikke slettedes, at nummeret var nøglen til selskabets database og derfor nødvendigt i forhold til selskabets produkt- og forretningsudvikling.

Efter Datatilsynets opfattelse kan man imidlertid ikke fastsætte en slettefrist, som er tre år længere end nødvendigt, blot fordi virksomhedens system gør det besværligt at efterleve reglerne i GDPR.

Hvad kan vi lære af afgørelsen?

Afgørelsen giver brugbart input til, hvordan myndighederne fortolker de generelle principper i GDPR om bl.a. opbevaringsbegrænsning, dataminimering og dokumentation. Den gentager desuden en række allerede kendte forhold, nemlig at anonymisering skal være uigenkaldelig for at bringe data uden for GDPRs område samt at man skal have klarhed over sit behandlingsgrundlag.

”Mange selskaber er langt fra klar over i hvilket omfang man må opbevare personoplysninger, der ikke længere benyttes. Disse oplysninger bør anonymiseres eller slettes, og man skal have styr på sine procedurer”, fortæller Niels Dahl-Nielsen.

Se hele Datatilsynets afgørelse her.

Er du i tvivl om, hvorvidt du overholder GDPR?

Synchs GDPR-team står klar til at rådgive dig. Vi tilbyder en række GDPR-pakker, så vi kan opfylde dit behov. For mere information kontakt venligst:

Niels Dahl-Nielsen,niels.dahl-nielsen@synchlaw.dk, +45 4030 9749

Christine Janschristine.jans@synchlaw.dk, +45 6058 8862

Daniel KiilDaniel.kiil@synchlaw.dk, +45 5190 8339

Nyheder og indsigt
Nyheder

Regler om samtykke til markedsføring ændres – hvad betyder det for din virksomhed?

03/12/2019

Den 17. januar 2020 træder de nye ændringer i kraft, men hvad betyder det for dig, og hvad skal du særligt være opmærksom på? Bliv klogere på dette i denne nyhed. Markedsføringsloven opdateres, og det betyder, at der kommer nye regler for samtykke til markedsføring, dvs. den ”aftale”, som indgås for at den erhvervsdrivende får […]

Pressemeddelelse

SYNCH HAR YDET JURIDISK RÅDGIVNING TIL SKALL STUDIO I FORBINDELSE MED TRANSAKTION

22/10/2019

Synch har assisteret SKALL STUDIO i forbindelse med transaktion. Tobias Kisum har ledet transaktionen.

MEMORANDUM THE CLOUD ACT
Nyheder

Mandeep Singh Rathour interviewet af K-News

17/10/2019

K-News sætter fokus på, at advokatbranchen er præget af en traditionel tilgang og en manglende evne til at omstille forretningsgangene til en ny digital virksomhed tilpasset den yngre generations behov. I denne forbindelse er Mandeep Singh Rathour interviewet om advokatbranchen og bl.a. hvordan Synch har fokus på digital forretning.

Pressemeddelelse

Synch og FDIH har samarbejdet om at udvikle et digitalt værktøj, der forsimpler udarbejdelse og tilretning af handelsbetingelser

16/10/2019

Synch har udviklet et digitalt værktøj til FDIH (Forening for Dansk Internethandel). Det giver e-handlerne mulighed for effektivt at udarbejde handelsbetingelser, der lever op til lovgivningen.

Nyheder/GDPR

EU-domstolen fastslår: Anvendelse af cookies kræver aktivt samtykke

04/10/2019

EU-domstolen har den 1. oktober 2019 fastslået, at et samtykke, der indhentes ved et forudafkrydset felt, ikke er gyldigt, da der kræves en aktiv handling fra brugeren.

SynchWakeup/events

SYNCHWAKEUP: PRAKTISK DATABESKYTTELSE – HVAD ER STATUS SIDEN 25. MAJ 2018?

03/10/2019

SynchWakeup: Praktisk databeskyttelse – Hvad er status siden 25. maj 2018 afholdes den 29. oktober fra kl. 9:00-12:00.