Datatilsynet i Polen: Virksomhed pålagt bøde på ca. 230.000 EUR for ikke at iagttage sin oplysningspligt (26. marts 2019)

En virksomhed i Warszawa, har indsamlet personoplysninger om over 6 millioner polske statsborgere uden at give langt størstedelen af dem  information om, at der blev behandlet personoplysninger om dem. Virksomheden indsamlede personoplysningerne fra offentligt tilgængelige kilder, og den havde derfor pligt til at oplyse personerne om behandlingen af deres personoplysninger.

Virksomheden havde kun givet tilstrækkelige informationer til de omkring 90.000 personer, som virksomheden havde e-mailadresser på, selvom virksomheden havde telefonnumre og fysiske adresser på resten af personerne. Til de øvrige personer valgte virksomheden alene at give besked på sin hjemmeside. Virksomheden mente ikke, at den havde en oplysningsforpligtelse overfor alle disse personer, da den gjorde gældende, at det var umuligt og ville kræve en uforholdsmæssig indsats, hvilket er en lovlig undtagelse til oplysningsforpligtelsen. Ifølge virksomheden ville det koste ca. 8 mio. euro, svarende til 97 % af virksomhedens omsætning at give meddelelse til disse personer.

Datatilsynet mente ikke, at situationen var omfattet af undtagelsesbestemmelsen, da det var muligt at anvende mindre omkostningsfulde kommunikationsmåder, som ikke indebar anbefalet brev. Det var ikke tilstrækkeligt blot at offentliggøre disse informationer på hjemmesiden.

LOVBRUD

  • Virksomheden forsømte sin oplysningsforpligtelser. Sanktion på ca. 230.000 EUR

Skærpende omstændigheder

  • Virksomheden var bekendt med oplysningsforpligtelsen og havde ikke forsøgt eller givet udtryk for, at den ville rette op på situationen.

Kommentar

Læs mere om afgørelsen på det polske datatilsyns hjemmeside her.