Datatilsynet i Hamborg: Mindre virksomhed pålagt bøde på 5.000 EUR for manglende databehandleraftale

17.12.2018

En virksomhed indgået en databehandleraftale med sin samarbejdspartner, selvom samarbejdspartneren flere gange havde henvendt sig til virksomheden. Der blev behandlet følsomme oplysninger, og delingen heraf skete uden et lovligt grundlag.

Lovbrud

  • Der var ikke indgået en databehandleraftale med samarbejdspartneren.
  • Der manglede et lovligt grundlag for at dele følsomme oplysninger.

Sanktion på EUR 5.000.

Skærpende omstændigheder

  • Overtrædelsen var foregået i længere tid.
  • Virksomheden havde bevidst ikke forsøgt at rette op på situationen ved at indgå en databehandleraftale, selvom de var klar over, hvad deres forpligtelser var i henhold til GDPR.

Kommentarer

Virksomheden har udtrykt, at de har til hensigt at appellere afgørelsen.