Synch har assisterat Cortus Energy AB

Press release Published 26 June 2020

Synch har assisterat Cortus Energy AB (publ), noterat på First North Growth Market, vid genomförandet av en företrädesemission av konvertibler om ca 69,3 MSEK  till existerande aktieägare i bolaget. Emissionen har föranlett upprättandet och ingivande av ett prospekt hos Finansinspektionen och teckningstiden för deltagande i emissionen löper till och med den 22 juni 2020. Mangold […]

Insights

Synch hosts pitch event

06/10/2014

On 15 October Synch opens up the office to a pitch event organized by FundedByMe.