Flexenclosure

Genom Synch’s Managed legal services, SynchWherever, agerar Synch som en intern juristavdelning åt Flexenclosure, som har valt att inte själva sätta upp en juristfunktion. Genom SynchWherever kan Synch leverera samma kompetens och tillgänglighet som en stor intern juristavdelning, men till en avsevärt lägre kostnad.

Vad är Flexenclosure?

Flexenclosure designar och tillverkar monteringsfärdiga moduldatacenter och intelligenta lösningar för energihantering. Flexenclosure erbjuder företag möjligheten att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt utöka sina data- och telekomnätverk och att förbättra operationell effektivitet och lönsamhet. Flexenclosure har sitt huvudkontor i Stockholm och har kontor i Indien, Kenya, Malaysia, Mozambique, Nigeria, Sydafrika och Förenade Arabemiraten. För mer information klicka här.

Utmaningen

Flexenclosure hade bestämt sig för att inte bygga en intern juristavdelning och behövde därför hitta en legal rådgivare som förstod deras affär och som också kunde agera som en intern juristavdelning och stötta verksamheten efter dess behov.

Lösningen

Genom SynchWherever får Flexenclosure den kompetens och tillgänglighet som en stor intern juristavdelning har, fast till en avsevärt lägre kostnad. SynchWherever kan anpassas genom att tjänsten utökas eller minskas utifrån företagets varierande behov. Genom SynchWherever har Synch tagit fullt funktionsansvar för Flexenclosures behov av juridiskt stöd, både i Sverige och utomlands.

Synchs teams har bestått av jurister med kompetens inom flera olika områden som bolagsrätt, kommersiell juridik och processrätt har varit en del av gruppen. Dessutom har Synch tillhandahållit en jurist som agerar som styrelsen sekreterare. En viktig aspekt har också varit att kontinuerligt utbilda företagets säljkår i juridiska frågor. Tjänsten SynchWherever har huvudsakligen tillhandahållits på distans men också på plats hos företaget, och har även inkluderat förhandlingsstöd.

Synchs team består av Andreas Börjesson, Peter Eriksson, Anders Hellström, Sofia Stecksén och Johan Tydén.

“Vi har varit väldigt nöjda med stödet och vi är väldigt entusiastiska över SynchWherever, som har gett oss tillgång till ett brett spektrum av kompetens närhelst vi har behövt det, till en fast månatlig kostnad. Vi har blivit väldigt imponerade över alla juristernas förståelse för vår affärsverksamhet och av deras engagemang och fokus på att uppnå våra kommersiella mål. Eftersom vi har internationella investerare och styrelsemedlemmar har det också varit viktigt att ha en kompetent extern support som kan ansvara för sekreterarfunktionen inom styrelsen”, säger David King, VD på Flexenclosure.