Genom Synch’s Managed legal services, SynchWherever, agerar Synch som en intern juristavdelning åt Flexenclosure, som har valt att inte själva sätta upp en juristfunktion. Genom SynchWherever kan Synch leverera samma kompetens och tillgänglighet som en stor intern juristavdelning, men till en avsevärt lägre kostnad.

Läs mer
case Flexenclosure

Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL, möter många utmaningar i processen med att ta sina produkter från utveckling till marknad. Synch har med sin expertis och sin goda förståelse för läkemedelsindustrin kunnat leverera ett heltäckande juridiskt stöd anpassat till APLs affärsutmaningar.

Läs mer
case APOTEK PRODUKTION & LABORATORIER AB

Synch har agerat rådgivare åt det nystartade svenska företaget Pichit inom ramen för kommersialiseringen av företagets produkter, bland annat i integrationsprocessen med Microsofts produkter, genom rådgivning kring kommersiella avtal.

Läs mer
case PICHIT

Secmaker

Synchs advokater har sedan byrån grundades arbetat nära SecMaker, och har tillhandahållit värdefull legal rådgivning till företaget, speciellt vad gäller licens, support- och distributionsavtal.

Läs mer
case SECMAKER