DIGITAL SERVICES

Inom Synch arbetar vi ständigt med att utöka vårt erbjudande med smarta och flexibla tjänster till våra klienter. Vi har utvecklat ett antal tjänster Inom Digital services utöver det stöttar vi även Synchs andra affärsfunktioner med att effektivisera och digitalisera tjänsteleveranserna. Vi har utvecklat egna unika tjänster men samarbetar även med ledande externa leverantörer. Vi är alltid öppna för utveckling och nya samarbetspartners för att möta våra klienters behov.

WeSynch
WeSynch är samlingsnamnet på våra egenutvecklade digitala tjänster. I det varierade utbudet finns tjänster som passar alla typer av företag från Startups till globala företag. Du har tillgång till tjänsterna online eller offline via webb eller app. WeSynch inkluderar:

Contract

The target group of this service is Start-ups and it contains templates and information to give you a head start.

Read more about Contract

Corporate

Our digital board room and contract management system in a single solution. Simplify and become more efficient

Read more about Corporate

Early Stage review

Prepare your company for a Due Diligence

Read more about Early Stage review

GDPR Compliance Check

Make sure that your business is GDPR compliant

Read more about GDPR Compliance Check

Enroll Sweden

Everything you need to establish in Sweden

Read more about Enroll Sweden

Legal Exposure

Get in control of your legal risks

Read more about Legal Exposure

Deal

Transactions and projects made efficient

Read more about Deal

Säkerheten
Säkerheten inom WeSynch garanteras löpande genom att Synch, i egenskap av advokatbyrå, i betydande utsträckning använder tjänsterna inom sin egen verksamhet. Säkerheten garanteras vidare av de höga säkerhetsstandarder som upprätthålls av leverantören av WeSynchs infrastruktur, HighQ Solutions Ltd, som är en världsledande leverantör av samarbetslösningar för företag. För mer information, vänligen kontakta oss via wesynch@synchlaw.se eller ring +46 (0)8 761 35 35.

Samarbeten
Utöver våra egna tjänster samarbetar vi med ledande leverantörer som kan stödja oss i vår strävan efter att effektivisera och digitalisera för att skapa värde åt våra kunder. Några av dessa leverantörer är DPOrganizer.com, Boardeaser.com och DocuSign.com