LAB

Synch har skapat SynchLab eftersom teknologi ligger närmast hjärtat i Synchs affärsverksamhet. Här finns Synchs innovationsresurser samlade och det är här byrån utvecklar och testar nya verktyg, tjänster, affärsmodeller och idéer.

Synch eftersträvar förenkling genom att öka tillgängligheten och göra hanteringen av juridiska tjänster så effektiv, pragmatisk och transparent som möjligt.  För oss på Synch är det viktigt att skapa värde.

Arbetet på SynchLab kan ske som ett rent internt forsknings- och utvecklingsprojekt eller i samarbete med externa parter. Synch uppmuntrar sin personal till att aktivt delta i innovationsprocessen, testandet och utvecklingen. Synch tror på nyfikenhet och viljan att tillvarata de möjligheter som teknikutvecklingen medför.

SYNCHLAB ALUMNI

WeSynch

Den första innovationen som kommit ur Synchlab är WeSynch, med sitt utbud av digitala tjänster. WeSynch lanserades tidigt 2015 med följande digitala tjänster:

Utvecklingen av WeSynch fortsätter och det kommer levereras ytterligare tjänster genom denna plattform.

Produkter

Vi arbetar kontinuerligt med att produktifiera och ta fram standardiserade lösningar som våra klienter kan dra nytta av:

  • Incitamentsprogram – ett komplett fastprissatt incitamentsprogram för tillväxtföretag, inklusive legala dokument, skatterådgivning och värdering.
  • Early Stage Review – en standardiserad legal due diligence process

WeSynch Exposure

Wesynch Exposure är en sökbar överblick av din legala exponering. Denna syftar till att göra det lättare att hålla koll på dina ärenden genom att meddela dig när varje ärende uppdateras liksom inför relevanta deadlines.

 

PÅGÅENDE PROJEKT

 

SYNCHTHELAW

Synch utforskar möjligheten att använda crowdsourcing för juridisk rådgivning. Synch planerar sitt första juridiska hackathon där expertis från flera jurisdiktioner och industrier möts för att försöka lösa utmaningar som den digitala branschen står inför idag.

SYNCHROBOT

Tänk om artificiell intelligens kunde användas för att ytterligare öka effektiviteten och tillhandahålla ett perspektiv utöver den mänskliga juridiska rådgivningen?

SYNCHSIGN

I samarbete med en ledande tillhandahållare av e-signering utforskar Synch möjligheten att inkludera detta som en del av vår tjänsteleverans.

WESYNCH

 

WESYNCH IP

Varumärken och andra immateriella rättigheter är bland de viktigaste tillgångarna i ett företag. Synch skapar en one-stop-shop-tjänst för att skapa och skydda immaterialrätter.

WESYNCH FINANCING

För att du ska kunna ha en omedelbar kontroll och överblick över dina finansiella investeringar, utvecklar Synch en tjänst för direkt access till relevant information som ger dig full kontroll över företagets investeringar och förenklar kommunikationsprocessen mellan berörda parter.